Avtalen med Kron inkluderer et veldig godt tilbud med rabatter både på egen pensjonskonto, fondssparing og Individuell pensjonssparing (IPS).

I 2021 ble Egen pensjonskonto lansert. Lovendringen gjorde det enklere for deg som jobber i privat sektor ved at all pensjon samles på en konto. Det innebærer også at du for første gang kan bestemme hvor din pensjon skal forvaltes.

 

En av markedets beste priser på fondssparing

Akademikerne Pluss (A+) har forhandlet vegne av alle Samfunnsviternes medlemmer. Det betyr at du får tilgang til noen av de beste prisene markedet.

Ved å laste ned Kron-appen kan du enkelt komme i gang med fondsparingen. Minimumsbeløpet for investeringer er 300,- i månedlig sparing.

 

Hva gir avtalen deg som medlem?

 • Et pensjonstilbud med markedets beste vilkår
 • En alderstilpasset pensjonssparing
 • Tydelig og enkel fremstilling av pensjon via en brukervennlig app
 • Rabatt på annen fondssparing via Kron
 • Rabatt på Individuell pensjonssparing (IPS) via Kron

 

Spar mer selv og sørg for pensjonen du drømmer om

Pensjonsreformene i både privat og offentlig sektor innebærer at de fleste vil få lavere pensjon fra folketrygden og må jobbe lenger for å kompensere. 

Pensjonen din består av tre deler:     

 • Pensjon fra folketrygden
 • Pensjon fra arbeidsgiver (tjenestepensjon)
 • Egen sparing

Andelen du får fra folketrygden er størst, men denne blir mindre og mindre. Derfor blir pensjonsavtalen du har med arbeidsgiver og egen sparing enda viktigere.

 

Hva innebærer avtalen for meg som som jobber i offentlig sektor?  

Avtalen med Kron inkluderer et veldig godt tilbud med rabatter både på egen pensjonskonto, fondssparing og Individuell pensjonssparing (IPS).

Hvis du kun jobber i offentlig sektor vil du dessverre ikke kunne benytte pensjonsavtalen hos Kron, men du har tilgang til rabattene på fondssparing og IPS.

Egen pensjonskonto gjelder for alle som har, har hatt, eller kommer til å få, innskuddspensjon hos arbeidsgivere i privat sektor. 

Har du pensjon fra tidligere arbeidsgivere privat sektorsåkalt pensjonskapitalbevis, kan du flytte disse til Kron under avtalen.

 

Her er et eksempel på hva tilbudet fra Kron kan innebære for deg som jobber i offentlig sektor:

 • Grethe er 40 år og arbeider offentlig sektor.
 • Hun benytter seg av rabattene på fondssparing via A+.
 • Ved å begynne fondssparing på kroner 2100 kroner i måneden hos Kron, kan Grethe sitte igjen med 1,3 millioner i total fond-saldo som pensjonist.
 • Sammenlignet med gjennomsnittsprisen på fondsparingen kan dette utgjøre opp til kroner 150 000,- mer pensjon.

 

Her er eksempel for deg som jobber i privat sektor:

 • Anne er 33 år, medlem i Samfunnsviterne og jobber i privat sektor.
 • Hun har en årslønn på 594 000 kroner
 • Om Anne flytter sin pensjon til Kron* kan hun øke sin månedlige pensjonsutbetaling med ca. 3000 kroner. Ved å spare 1000 kroner i måneden i egen sparing kan Anne øke dette beløpet til 4000 kroner i måneden.

*Eksemplet forutsetter at Anne fortsetter i privat sektor til hun går av med pensjon. 

 

Her er et eksempel for deg som har jobbet både i offentlig og privat sektor:

 • Morten er 55 år og medlem i Samfunnsviterne og har jobbet ti år i privat sektor. Nå er nå offentlig ansatt.
 • Ved å flytte sitt pensjonskapitalbevis fra ti år i privat sektor til Kron kan Morten få en økt månedlig pensjon som pensjonist på ca. kroner 800,-.
 • I tillegg til dette kan han også spe på ekstra ved å benytte seg av de gode rabattene på fondssparing til Samfunnsviterne.

 

Hvorfor burde jeg vurdere å flytte pensjonen min fra arbeidsgivers leverandør til Kron?

Gjennom ditt medlemskap får du tilgang til markedets beste pensjonstilbud, og for de fleste medlemmer vil dette innebære en mye større pensjonspott.

 

Slik fungerer egen pensjonskonto helt praktisk:

Forvaltningskostnadene på pensjonen er særlig viktig når det gjelder egen pensjonskonto. Her er et eksempel på hvorfor dette er avgjørende:

 • Marie er ansatt i privat sektor og har innskuddspensjon. Hennes arbeidsgiver sparer 5% av hennes årslønn i pensjon og betaler gebyrene fra pensjonsleverandøren. Pensjonssparing via arbeidsgiver er lovpålagt. 
 • Maries arbeidsgiver har en avtale med en pensjonsleverandør som tar 2000* kroner i forvaltningsgebyr per år på det som kalles aktivt pensjonskapital (den totale summen arbeidsgiver har spart til deg som ansatt i bedriften). Etter å ha sjekket finansportalen.no ser hun at dette er veldig høyt. Som medlem i A+ vil hun i januar kunne flytte all sin pensjon til Kron og få et årlig forvaltningsgebyr på 500* kroner i stedet. Siden arbeidsgiver er pliktig til å betale forvaltningsgebyret på det aktive pensjonskapitalen betyr det at Marie vil få et mellomlegg på kroner 1500,- rett inn på sin pensjonskonto. Dermed får hun faktisk betalt for å flytte pensjonen sin til Kron.
 • Dette betyr også at besparelsene blir større fra år til år ved å bytte til Kron. Den gode rabatten på den passive pensjonen (fra tidligere arbeidsgivere) gjør også at Marie kommer bedre ut av det ved å ha hele pensjonspotten hos Kron.

*forvaltningskostnaden her er kun et eksempel.

 

Se spørsmål og svar om vår avtale med Kron.