Kron tilbyr relevante spareløsninger for alle medlemmer.

Ansatte i offentlig sektor
 • Egen Pensjonskonto for tidligere sparing
 • Rabatt på annen fondssparing
 • Rabatt på Individuell pensjonssparing
 • Oversikt over pensjon på et sted

 

Ansatte i privat sektor

 • Egen Pensjonskonto for aktiv sparing fra arbeidsgiver
 • Egen Pensjonskonto for tidligere sparing 
 • Rabatt på annen fondssparing 
 • Rabatt på Individuell pensjonssparing
 • Oversikt over pensjon på en plass
 

Selvstendig næringsdrivende (AS)

 • Tilbud for pensjon til bedrift (kommer senere)
 • Rabatt på sparing i fond gjennom bedrift
 • Egen Pensjonskonto for tidligere sparing
 • Rabatt på annen fondssparing
 • Rabatt på Individuell pensjonssparing
 • Oversikt over pensjon på et sted.

 


 

Hva betyr sparing for deg som er 24 år og student? 

 • En 24-årig student som benytter seg av rabattene på fondssparing og setter av 300,- i månedlig innskudd vil kunne sitte igjen med 780 000,- i fondssaldo ved pensjonsalder.
 • Dette er ca. 100 000,- mer enn hva man ville hatt ved å velge en fondsleverandør med standard priser.
 • Ved å øke beløpet for månedlig sparing ettersom man blir eldre vil man kunne gå enda mer i pluss.

 

Hva betyr sparing for deg som er 40 år og jobber i offentlig sektor?

 • Grethe er 40 år og arbeider i offentlig sektor. Hun benytter seg av rabattene på fondssparing.
 • Ved å begynne fondssparing på kroner 2100,- i måneden hos Kron, kan Grethe sitte igjen med 1,3 millioner i total fond-saldo som pensjonist.
 • Sammenlignet med gjennomsnittsprisen på fondsparingen kan dette utgjøre opp til kroner 150 000,- mer i pensjon.