Hva mener arbeidsgiver er våre faggruppers styrker og svakheter? Vi gir deg arbeidsgivernes ærlige meninger om oss, slik at du er godt forberedt til den neste jobben du skal søke på!

I juni 2019 gjennomførte Samfunnsviterne en kvalitativ undersøkelse som går i dybden på arbeidsgiveres erfaringer og opplevelser av samfunnsvitere.

Det ble gjennomført intervjuer med private og offentlige bedrifter, organisasjoner, byråer og virksomheter. Vi ønsket å få et tydeligere bilde av hvordan arbeidsgivere i ulike bransjer og sektorer opplever samfunnsvitere og humanister:

  •     Hvilke fordommer (positive og negative) har arbeidsgivere om samfunnsvitere?
  •     Hva mener de er våre faggruppers styrker og svakheter?
  •     Hvordan vurderer arbeidsgivere samfunnsvitere vs. humanister?
  •     Hvilken kompetanse etterspørres i ulike bransjer?
  •     Hvilken rolle kan samfunnsvitere ha i det teknologiske skiftet?
  •     Hva bør våre medlemmer være bevisst på for å oppleve god karriereutvikling?

Her finner du en oppsummering av svarene vi fikk fra arbeidsgiverne: 

Ønsker du å lese hele rapporten fra undersøkelsen? Les rapporten her.

Bli studentmedlem i Samfunnsviterne her!