Har du fått ditt første jobbtilbud og er usikker på hva som skal være regulert i arbeidskontrakten?

Hva skal arbeidskontrakten inneholde og hva må du være ekstra oppmerksom på? Dette er noe Samfunnsviterne hjelper deg med!

Vi tilbyr studentmedlemmer 24-timersgaranti for å lese gjennom og vurdere din første arbeidskontrakt!

Bli studentmedlem i Samfunnsviterne her!