Samfunnsviterne tilbyr relevante kurs og aktiviteter for studenter.

Samfunnsviternes fysiske møtearenaer (som kurs, samlinger og konferanser) er en god mulighet til å få oppdatert kunnskap innen relevante temaer og kjennskap til aktuelle fagpersoner. 

Bli studentmedlem i Samfunnsviterne her! 

Studentlagene i Samfunnsviterne oppretter ulike foredrag og aktiviteter lokalt. Eksempler på foredrag studentlagene har vært med arrangere for studenter er:


Jobbsøkerkurs

Samfunnsviternes jobbsøkerkurs er skreddersydd for studenter og nyutdannede innen samfunnsfag og humaniora. Samfunnsviterne er opptatt av at du skal tenke kreativt og bredt rundt hvordan din kompetanse kan brukes i arbeidsmarkedet, og at du skal presentere deg selv på en best mulig måte i møte med arbeidsgiver. Vi tilbyr deg verktøyene og tipsene som skal til for at du utmerker deg! Du vil få tips til hvordan du finner jobber, kunnskap om hva kompetansen din består av, og konkrete eksempler og maler på bl.a. CV, søknad og intervju.


Linkedin-kurs

LinkedIn er et supert verktøy for å synliggjøre kompetansen din, gjøre research på arbeidsmarkedet og knytte kontakter med relevante fagpersoner. Samfunnsviterne inviterer til LinkedIn-kurs hvor du bl.a. lærer mer om:

Hvordan lage en god profil
Hvordan bruke LinkedIn til research
Nettverksbygging 


Samfunnsviter eller humanist - hva blir du da?

Samfunnsviterne inviterer til karriereforedrag, skreddersydd for samfunnsvitere og humanister. Vi viser deg, ved hjelp av konkrete eksempler, hvordan du kan fremme faget ditt på en tydelig og god måte. Du får også eksempler på hvor samfunnsvitere og humanister jobber og tips til hvordan du kan finne aktuelle arbeidsgivere. 


CV- og søknadskurs

Mange arbeidsgivere vet ikke hva samfunnsvitere og humanister kan. I jobbsøkerprosessen blir det derfor din oppgave å vise hvordan kompetansen din er relevant i stillingen du søker på. I Samfunnsviternes CV- og søknadskurs vil du få tips til hvordan du presenterer faget ditt på en relevant måte for arbeidsgiver, og konkrete eksempler på CV og søknadstekster.  


Hva mener arbeidsgivere om samfunnsvitere og humanister? (Arbeidsgiverundersøkelsen 2019)

I juni 2019 gjennomførte Samfunnsviterne en kvalitativ undersøkelse som går i dybden på arbeidsgiveres erfaringer og opplevelser av samfunnsvitere. Resultatene blir presentert og du får informasjon om hvordan ulike arbeidsgivere i ulike bransjer og sektorer opplever samfunnsvitere og humanister


Hvordan lære mer effektivt og få bedre karakterer? 

Visste du at en lang pause kan halvere tiden som trengs for å lære noe utenat? Eller at du kan øke læringsutbyttet fra en leseøkt med 30% ved hjelp av et par enkle grep? Faktisk mener psykologer nå at så mye som 70% av læringen skyldes studieteknikk og motivasjon. I dette foredraget deler forfatteren av Superstudent-boka, Olav Schewe, de viktigste teknikkene for å lære mer effektivt og oppnår bedre resultater.


Bli motivert for å lære! 

Motivasjon og læring er tett koblet sammen, men hvordan fungerer motivasjonen vår, spesielt når det kommer til det å lære? I dette foredraget deler Olav Schewe, forfatter av Superstudent-boken, innsikt fra motivasjonspsykologi og forteller hvordan man kan motivere seg selv eller andre til å lære. Målet er økt tilfredshet og økt læring.


Hvordan lykkes på eksamen? 

Suksess på eksamen handler ikke bare om å starte lesingen tidlig nok. Foredraget tar opp hvordan man bør legge opp eksamensperioden samt hvordan man kan lære mest mulig effektivt når tiden er en knapp, Foredraget fortsetter med en rekke teknikker som man kan bruke på eksamen for å prestere bedre og få frem det beste i seg selv.


 

Samfunnsviterne oppdaterer kurskalenderen fortløpende. Følg med på kurs og aktivitetsoversikten her.