Samfunnsviterne gir deg råd, veiledning og hjelp i alle spørsmål knyttet til lønns- og arbeidsvilkår.

I gledesrusen av å ha fått første jobbtilbud glemmer mange nyutdannede å forhandle lønn. Mange studenter lurer på hvilke rettigheter man har i jobben og hva andre samfunnsvitere og humanister tjener i sin første jobb. 

Samfunnsviterne gir deg:

  • Råd om lønnsforhandlinger og lønnssamtale
  • Veiledning og hjelp i alle spørsmål knyttet til lønns- og arbeidsvilkår
Bli studentmedlem i Samfunnsviterne her!