I Samfunnsviterne treffer du folk med samme utdanningsbakgrunn som deg hvor du kan knytte forbindelser som kan være til hjelp i karrieren din.

Har du møtt en interessant fagperson på et av våre arrangementer, eller hørt et godt foredrag på Premisskonferansen, er dette mer enn grunn god nok til å knytte kontakt med vedkommende på LinkedIn. 

Meld deg på faglige og sosiale møter og bli kjent med andre samfunnsvitere! 

  • Premiss er Samfunnsviternes årlige konferanse som tar for seg aktuelle temaer i tiden. Målet med konferansen er å belyse dagsaktuelle problemstillinger og temaer med nye innfallsvinkler og kompetente debattanter. 
  • Gründere og frilansere representerer en viktig gruppe i framtidens arbeidsliv. Vi har en egen Facebook-gruppe med et nettverk av gründere og frilansere i Samfunnsviterne. 

Nettverk på 1,2,3... 

Du bør tenke nettverksbygging gjennom hele karrieren - ikke bare når du søker jobb. På Min Side finner du informasjon om hvordan du kan bygge nettverk gjennom hele karrieren.