Samfunnsviterne deltar i de sentrale lønnsoppgjørene gjennom representasjon i Akademikernes tre forhandlingsutvalg. Disse forhandler tariffavtaler i helseforetak, kommuner og statlig sektor. Egne samarbeidsutvalg ivaretar næringsdrivende og medlemmer i privat sektor, men disse forhandler

Lokale forhandlinger gjennomføres i offentlig sektor som regel på høsten. Men enkelte kommuner/fylkeskommuner forhandler man på ulike tider av året. Det er derfor en fordel å  undersøke nærmere hva som er praksis i din virksomhet. I privat sektor avgjør tariffavtale om det skal forhandles, eller om det er styringsretten som gjøres gjeldende. Det sendes informasjon per e-post til våre lokale tillitsvalgte om forberedelse og gjennomføring av lokale forhandlinger for Samfunnsviternes medlemmer i offentlig sektor, samt egen info til alle medlemmer som jobber i de aktuelle sektorene.

Les mer om årets lønnsoppgjør her. 

Les mer om lønnssamtalen og lønnskrav her.