Samfunnsviterne har medlemmer i privat sektor som både omfattes og ikke omfattes av avtaleverk som regulerer lønns- og arbeidsvilkår.

De som ikke omfattes av avtaleverk og tillitsvalgtordning vil vanligvis drøfte lønn med sin nærmeste sjef. Her kan du lese mer om hvordan du bør forberede deg til lønnssamtalen, samt tips til utforming av lønnskrav.

Dersom du omfattes av avtaleverk og/eller et tillitsvalgtapparat vil dette legge rammer for lønnsjusteringen i virksomheten. Ta kontakt med oss ved spørsmål!