Hva tjener andre samfunnsvitere og humanister som du kan sammenlikne deg med? Samfunnsviterne skal være en pådriver i arbeidet med å styrke sammenhengen mellom utdanning, kompetanse, erfaring og lønn. Utarbeidelse av årlig lønnsstatistikk er et viktig verktøy for å fremme lønns- og arbeidsvilkår og gir et godt grunnlag for lokale lønnsforhandlinger på individuelt grunnlag.

Statistikken tar for seg medlemmenes lønnsnivå knyttet til variabler som blant annet stilling, tariffsektor, alder og utdanning.

Lønnsstatistikken er tilgjengelig for medlemmer på Min side.