Hva er fordelene?

Egen virksomhet

Samfunnsviterne skal være rådgiver for medlemmene i spørsmål knyttet til lønn, arbeidsliv og arbeidsvilkår. Medlemmer som driver egen virksomhet, som frilansere eller som selvstendig næringsdrivende, er en viktig gruppe for Samfunnsviterne. Vi tilbyr individuell bistand og et eget gründer-nettverk for denne medlemsgruppen. Samfunnsviterne driver også politisk påvirkningsarbeid for å bedre sosiale rettigheter og andre rammevilkår for frilansere og selvstendig næringsdrivende.

Les mer

Jobber du i staten eller i en kommune?

Samfunnsviterne skal være en pådriver for dine lønns- og arbeidsbetingelser og jobbe aktivt for å heve ditt lønnsnivå. Vi gir relevante faglige tilbud og sikrer deg tilgang til et betydelig nettverk.

Les mer

Jobber du i en privat virksomhet eller i frivillig sektor?

Samfunnsviterne sikrer at du ikke står alene. Vi gir relevante faglige tilbud og sikrer deg tilgang til et betydelig nettverk.

Les mer

Er du student?

Samfunnsviterne gir deg trygghet og kunnskap om hva en samfunnsviter og humanist kan. Vi gir deg tilgang til et faglig nettverk, kunnskap om arbeidsmarkedet og veiledning i overgangen til arbeidslivet.

Les mer