Samfunnsviterne skal være en pådriver for dine lønns- og arbeidsbetingelser og jobbe aktivt for å heve ditt lønnsnivå. Vi gir relevante faglige tilbud og sikrer deg tilgang til et betydelig nettverk.

Trygghet hvis du opplever utfordringer på jobben

  • Kostnadsfri juridisk rådgivning og advokatbistand om lønn og arbeidsvilkår
  • Rådgivning om ansettelsesforhold, omstillinger, nedbemanning, arbeidsmiljø m.v.  
  • Stort tillitsvalgtapparat som bistår deg

Råd om arbeidskontrakt og lokale lønnsforhandlinger

  • Tilgang til lønnsstatistikk
  • Vi fremhever sammenhengen mellom kompetanse, erfaring og lønn.
  • Vi er en pådriver for å heve lønnsnivået til medlemmer i offentlig sektor.

Privatrettslig rådgivning med rabatt

  • Tre timer gratis rådgiving innen privatrett
  • Gratis juridiske standardkontrakter, bl.a. samboeravtale, testamente, husleieavtale m.m.

Skreddersydd karrieretilbud

Nettverk og faglig fellesskap

Et av markedets beste bank- og forsikringstilbud

BLI MEDLEM!