Samfunnsviterne sikrer at du ikke står alene. Vi gir relevante faglige tilbud og sikrer deg tilgang til et betydelig nettverk.

Trygghet hvis du opplever utfordringer på jobben

  • Kostnadsfri juridisk rådgivning og advokatbistand om lønn og arbeidsvilkår
  • Rådgivning i spørsmål om f.eks. arbeidsmiljø, nedbemanning, omstillinger, arbeidsgivers styringsrett, konkurranseklausuler m.m. 
  • Veiledning om privat tjenestepensjon

Råd om arbeidskontrakt og ansettelsesforhold

Tilgang til Samfunnsviternes lønnsstatistikk og råd om lønnsforhandlinger

Skreddersydd karrieretilbud

  • Du får tilgang til konkrete eksempler, maler og fremgangsmåter for å fremme din kompetanse, og tips til hvordan du kan gå frem for å finne ut mer om karrieremulighetene dine.

Privatrettslig rådgivning med rabatt

  • Tre timer gratis rådgiving innen privatrett
  • Gratis juridiske standardkontrakter, bl.a. samboeravtale, testamente, husleieavtale m.m.

Nettverk og faglig fellesskap

Et av markedets beste bank- og forsikringstilbud

Bli medlem!