Samfunnsviterne gir deg trygghet og kunnskap om hva en samfunnsviter og humanist kan. Vi gir deg tilgang til et faglig nettverk, kunnskap om arbeidsmarkedet og veiledning i overgangen til arbeidslivet.

Gir deg verktøyene du trenger for å fremme kompetansen din

  • Skreddersydd karrieretilbud så du kan fremme kompetansen din overfor arbeidsgivere og tenke bredt og kreativt rundt dine egne karrieremuligheter.

Råd om riktig startlønn og tilgang til lønnsstatistikk

24-timers svargaranti på gjennomlesning av arbeidskontrakt

Nettverk og faglig felleskap

  • I Samfunnsviterne vil du treffe folk med samme utdanningsbakgrunn som deg og knytte forbindelser som kan være til hjelp i karrieren din.

Gode priser på forsikringer som alle studenter bør ha

Gode banktilbud med gratis PC-forsikring

BLI MEDLEM!