Innbetaling av medlemskontingent

Samfunnsviterne benytter eFaktura, AvtaleGiro og Vipps for innbetaling av medlemskontingent, med kontingenttrekk fra konto hver måned. Samfunnsviterne tilbyr ikke lønnstrekk.

Første faktura

Første faktura blir sendt til deg via Samfunnsviternes leverandør, Visma AutoInvoice. Du kan derfor være trygg på at dette ikke er en falsk avsender.

Dersom du og din bank har avtalt at du skal motta eFaktura fra alle bedrifter, vil første faktura bli sendt til din nettbank.

Om både "Vis regninger i Vipps" og «Alltid Vipps eFaktura» er aktivert under betalingsvalg i Vipps-appen, blir fakturaen sendt til din Vipps-konto.

Dersom du ikke har eFaktura-avtale eller Vipps-avtale, vil du motta en SMS og e-post hvor vi oppfordrer deg til å opprette eFaktura-avtale med Samfunnsviterne. Du benytter BankID for å identifisere deg når du aksepterer mottak av eFaktura. Dersom du ikke oppretter eFaktura-avtale innen tre dager, blir fakturaen sendt til din registrerte e-postadresse.

Opprettelse av eFaktura-avtale

Om du ikke oppretter eFaktura-avtale ved første mottatte faktura, har du mulighet til å opprette eFaktura-avtale direkte i din nettbank. Ved opprettelse av eFaktura-avtale trenger du Samfunnsviternes kontonummer og referansenummer som du finner i fakturaen.

Opprettelse av AvtaleGiro-avtale

Etter innbetaling av første faktura til Samfunnsviterne kan en AvtaleGiro-avtale opprettes i nettbanken. Du trenger Samfunnsviternes kontonummer og ditt KID-nummer, som du finner i din siste utførte betaling til Samfunnsviterne. Vi anbefaler at maksbeløpet er noe høyere enn 442,- for å ta høyde for fremtidige justeringer i medlemskontingenten.

Ta kontakt med din bank om du trenger hjelp til å opprette eFaktura-avtale eller AvtaleGiro-avtale i din nettbank.

Dersom kontingenten betales via AvtaleGiro og du bytter bank, må den tidligere AvtaleGiro-avtalen slettes før en ny avtale opprettes. Ny avtale kan opprettes tidligst to dager etter at avtalen er slettet. Samfunnsviterne kan ikke videreføre denne avtalen for deg.

Byttet bank?

Dersom kontingenten betales via AvtaleGiro og du bytter bank, må den tidligere AvtaleGiro-avtalen slettes før en ny avtale opprettes. Samfunnsviterne kan ikke videreføre denne avtalen for deg. Om du opplever at en betaling uteblir i forbindelse med bytte av bank, kan manglende innbetaling betales med ditt KID-nummer til Samfunnsviternes kontonummer. Du finner betalingsinformasjonen i din siste utførte betaling til Samfunnsviterne.

En eFaktura-avtale er knyttet til kundens personnummer og ikke til en spesiell bank. Du vil derfor motta samme eFaktura i din nye bank. Dersom du likevel ikke mottar eFakturaen, bør du slette og opprette ny eFaktura-avtale.

Ofte stilte spørsmål om betaling av medlemskontingent:

  • Jeg har ikke mottatt en faktura. Når får jeg den?

Innmeldingsmåneden er gratis og første faktura blir sendt i løpet av de nærmeste ukene.

Om du ikke har en aktiv AvtaleGiro-, eFaktura- eller Vipps-avtale, sendes fakturaen til din registrerte e-postadresse. Se i Søppelpost-mappen for å kontrollere at fakturaen ikke er filtrert som søppelpost ved en feil.

Du må ha norsk adresse for å motta faktura på eFaktura eller Vipps, men du kan motta AvtaleGiro så lenge avtalen er registrert i en norsk bank. Har du ikke norsk adresse eller en aktiv AvtaleGiro-avtale, blir fakturaen sendt til din registrerte e-postadresse.

Om du ikke mottar AvtaleGiro og har byttet bank, kan det skyldes at fakturaen allerede er sendt til din gamle bankkonto. Ved bankbytte må AvtaleGiro-avtalen slettes før du oppretter en ny avtale i din nye bank.

  • Jeg ønsker ikke lenger motta faktura i Vipps-appen. Hvordan endrer jeg dette?

Om du under betalingsvalg deaktiverer både "Vis regninger i Vipps" og «Alltid Vipps eFaktura», vil neste faktura bli sendt til din nettbank eller til din e-postadresse. Har du flere spørsmål om Vipps, anbefaler vi at du tar kontakt med banken.

  • Jeg har glemt å betale fakturaen til Samfunnsviterne. Hva gjør jeg?

For å opprettholde ditt medlemskap i Samfunnsviterne må du betale din medlemskontingent. Du vil motta betalingspåminnelse per e-post dersom betaling uteblir.

  • Jeg har fått en SMS og/eller e-post fra Visma AutoInvoice. Hvem er dette?

Visma AutoInvoice er Samfunnsviternes leverandør av økonomisystem. Samfunnsviterne sender sine fakturaer videre til Visma AutoInvoice, som bidrar til at fakturaene blir sendt til riktig betalingskanal.

  • Jeg har meldt ifra om utmelding. Hvorfor blir jeg fortsatt trukket i kontingent?

Ved bekreftelse på utmelding mottar du en e-post der det fremkommer når ditt medlemskap opphører. Du blir månedlig fakturert ut oppsigelsestiden. (Jf. Samfunnsviternes vedtekter paragraf 2.2, punkt d. Kontingenten betales for inneværende måned og siste faktura du mottar forfaller derfor 20. i den måneden medlemskapet opphører.

  • Det er endringer i min arbeidssituasjon som gjør at jeg har krav på redusert kontingent, men jeg har glemt å oppdatere mine opplysninger. Kan jeg få tilbakebetalt det jeg har betalt for mye? Medlemmer er selv ansvarlig for å melde inn endringer som  kan ha betydning med medlemskapet, ref Samfunnsviternes medlemsbetingelser. Endringer i medlemsopplysninger som gir krav på redusert kontingent har ikke tilbakevirkende kraft. Ved registrering av endringer som innebærer en ny kontingentsats, vil denne først gjelde ved første fakturering etter at endringen er meldt inn til sekretariatet. Medlemmer kan oppdatere sine medlemsopplysninger på Min side eller ved å kontakte oss på post@samfunnsviterne.no.