Oppdatere medlemsopplysninger

Samfunnsviterne er avhengig av å ha oppdaterte opplysninger om medlemsmassen. Du som medlem må selv gi beskjed dersom det har skjedd endringer som er relevante for medlemskapet ditt. Dette gjelder endring av medlemsstatus, bytte av bostedsadresse, arbeidsgiver, studiested eller øvrige forhold.

Ved å logge inn på Min side får medlemmene oversikt over hvilke opplysninger Samfunnsviterne har registrert på sitt medlemskap, og medlemmene kan selv oppdatere sine opplysninger når de er logget inn.

Samfunnsviterne registrerer opplysninger som er nødvendige og relevante for å administrere medlemskapet, og for å fremme medlemmenes interesser. Ved endring av arbeidsplass, studiested eller kontaktopplysninger som e-post eller privat adresse, kan medlemmene oppdatere dette via Min side.

Hvordan logge seg på?

Selv om man har vært medlem en stund, må man nå opprette en bruker på Min side ved første gangs pålogging.

For pålogging må den e-postadressen man er registrert med i Samfunnsviternes medlemsregister benyttes som brukernavn. Ved første gangs innlogging må også fødselsnummer oppgis. Dette av hensyn til sikker identifisering av medlemmene.

Såfremt både e-postadresse og fødselsnummer er registrert i vårt medlemsregister vil man bli tilsendt en e-post med passord som kan benyttes for førstegangs innlogging. Dette passordet kan endres når man er logget inn.

Dersom man ikke har registrert fødselsnummer hos Samfunnsviterne, eller om man forsøker å logge seg på med en annen e-postadresse enn det som er registrert i Samfunnsviternes medlemsregister, vil det ikke være mulig å logge seg på Min side. Ved slike tilfeller, ta kontakt med Samfunnsviternes sekretariat, så hjelper vi til med å opprette en bruker!

For å opprette en bruker på Min side – logg deg inn via denne siden.

Etter at man har opprettet en bruker på Min side, kreves kun e-postadresse og passord ved neste gangs innlogging.

 

Jeg har endret mine opplysninger, men systemet oppdateres ikke 

Etter at oppdatering av opplysninger er gjort via Min side, vil det kreves en godkjenning fra Samfunnsviternes sekretariat før opplysningene oppdateres på Min side. Dette skyldes at noen endringer kan bety endringer av kontingentsats, endringer av arbeidsgiver kan bety at ny tillitsvalgt må få beskjed etc. I noen perioder kan behandlingstiden ta noe lengre tid slik at endringene ikke blir synlige umiddelbart. Frem til endringene er behandlet hos oss vil det ikke være mulig å registrere nye opplysninger. Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål vedrørende dette!

 

Jobbe utenfor Norge?
Dersom du skal begynne å jobbe i et nordisk land og har arbeidsgiver fra dette landet, bør du benytte deg av gjestemedlemskapsavtalen Samfunnsviterne har med våre nordiske søsterorganisasjoner.

Avtalen gir våre medlemmer mulighet for gratis gjestemedlemskap i inntil ett år mens de arbeider i et nordisk land.

 

Avtalen er inngått med følgende foreninger i Norden:

Samarbeidsavtalen gir Samfunnsviternes medlemmer tilgang til rådgivning, informasjon om lønn og ansettelsesvilkår, deltagelse i forbundenes arrangementer m.m. Merk at du må være betalende medlem i Samfunnsviterne for å benytte deg av medlemsavtalen i de nevnte nordiske foreningene.

Dersom du arbeider i et nordisk land, har arbeidsgiver fra dette landet og ikke benytter deg av gjestemedlemskapsavtalen, vil Samfunnsviterne ikke kunne yte deg juridisk bistand i arbeidsforholdet. Dette fordi Samfunnsviterne ikke har kompetanse til å bistå i arbeidsrettslige spørsmål utenfor Norge.

Avtalen gir våre medlemmer mulighet for gratis gjestemedlemskap i inntil ett år mens de arbeider i et nordisk land.

Kontakt oss dersom du har spørsmål om medlemskap.

 
Utmelding

Medlemskap i Samfunnsviterne løper til du selv sier det opp.

Medlemskap i Samfunnsviterne gir deg tilgang til en rekke gode medlemsfordeler. Benytter du deg av disse, sparer du fort inn deler av medlemskontingenten. Dersom du melder deg ut, vil du miste de gunstige medlemsfordelene. Kontakt oss for spørsmål om medlemsfordeler!

Utmelding skal skje skriftlig med en måneds varsel, som løper fra og med første dag i måneden etter at utmeldingen fant sted, jf. våre vedtekter. Du melder deg ut via Min side.