Har du fått tilbud om sommerjobb, men er usikker på hva du har rett på og hva du kan kreve? Dette er noe vi kan hjelpe deg med!

Her er noen punkter det er kjekt å kjenne til:

 1. Arbeidskontrakt
  Selv om du bare skal jobbe noen uker i sommer, har du krav på en skriftlig arbeidsavtale. Arbeidsmiljøloven § 14-6 angir en rekke minimumskrav som arbeidsavtalen må inneholde. Blant annet skal avtalen inneholde opplysninger om lønn, arbeidstid og hvilke arbeidsoppgaver du skal utføre.

 2. Lønn
  Det er ingen lovfestet minimumslønn i Norge. Lønnen avtales i utgangspunktet fritt mellom deg og arbeidsgiveren din, men som organisert i Samfunnsviterne kan du være omfattet av en tariffavtale som sikrer deg en minstelønn.

 3. Overtid
  Blir du pålagt overtid skal du ha betalt for det. I henhold til arbeidsmiljøloven skal overtidstillegget være minst 40 prosent. Jobber du et sted hvor det er tariffavtale, vil det stå i tariffavtalen hvor mye du skal ha betalt og når du har krav på overtidsbetaling.

 4. Pause
  Du har rett til minst en pause hvis du jobber mer enn fem og en halv time om dagen. Har du åtte timers arbeidsdag, skal du ha minst en halvtimes pause i løpet av dagen.

 5. Feriepenger
  Feriepengene skal være 10,2 % av lønnen, eller 12 % dersom du er ansatt i en bedrift med tariffavtale. Disse kommer i tillegg til lønnen og blir vanligvis utbetalt sammen med siste utbetaling når du er ferdig i sommerjobben.

 6. Oppsigelsestid
  Når du er ansatt som sommervikar, er som regel arbeidet begrenset i tid, for eksempel i antall måneder eller til en nærmere fastsatt dato. Dette vil fremgå av arbeidsavtalen. Arbeidsforholdet opphører ved utløpet av den avtalte arbeidsperioden, og det er ikke nødvendig med noen skriftlig eller muntlig oppsigelse

 7. Attest
  En sommerjobb kan gi deg mer enn lønn. En attest og referanse fra arbeidsgiver kan være nyttig når du senere skal søke jobb. Etter arbeidsmiljøloven har du krav på nøytral attest når du slutter. Attesten skal minimum inneholde opplysninger om ditt navn og fødselsdato, hva arbeidet har bestått i og hvor lenge arbeidsforholdet varte, men det er selvfølgelig mulig å spørre om en mer utfyllende attest.

 8. Stipend? Pass på å ikke tjene for mye!
  Mottar du stipend fra Lånekassen, bør du passe på at du ikke tjener for mye i sommerjobben slik at du ikke mister deler av stipendet. Les mer om inntektsgrensen for stipend på Lånekassens nettsider.

 

Har du ytterligere spørsmål eller trenger hjelp knyttet til ansettelsesforholdet, ta kontakt på student@samfunnsviterne.no.