Ellevesifret fødselsnummer må oppgis av hensyn til sikker identifisering.