Leder for Akademikerne i NAV, Frode Svartvatn, er bekymret over at budsjettforliket i Stortinget kan føre til skjerpet innsparingskrav for NAV.

Etter at Høyre, Frp, Venstre og KrF i går ble enige om statsbudsjettet for 2018, er det klart at de såkalte «ostehøvelkuttene» for statlig sektor øker fra 0,5 prosent, som var regjeringens forslag, til 0,7 prosent.

- Summen av tidligere års kutt og innsparingskravet for 2018 er utfordrende, sier Svartvatn, som forteller at de ansatte i NAV hele tiden tilpasser seg for å være mest mulig effektive og bistå brukerne slik at de får de tjenestene de har krav på, men at stadige krav til innsparing kan gjøre det mer og mer utfordrende å utføre de samfunnsoppgavene NAV er satt til å løse.
Selv om etaten over statsbudsjettet nå får tildelt 630 millioner til å utvikle nye og mer effektive IKT-systemer, må NAV også drive en del egenutvikling av andre, mindre systemer som skal effektivisere de ansattes arbeidshverdag slik at brukerne får raskere hjelp, sier Svartvatn.

- Med stadige kutt er det fare for at vi ikke vil klare å frigjøre nok midler til disse datasystemene. Vi har bare nok penger til å fullføre de prosjektene som allerede er satt i gang, mener han.

Svartvatn er også opptatt av det totale samfunnsøkonomiske regnskapet.

- Oppgavene NAV skal løse, øker hele tiden. Hvis folk får riktig hjelp fra NAV, vil det ha positiv effekt på andre statlige budsjetter senere. Hvis vi for eksempel har nok kapasitet til å hjelpe de store gruppene unge arbeidsledige ut i jobb, vil samfunnet spare inn utgifter til trygd, helsevern osv. på andre budsjetter i framtiden, avslutter han.