6. januar ble det brudd i forhandlinger mellom Arbeidsgiverforeningen Spekter og Akademikerne vedrørende opprettelse av overenskomst ved LHL. Bruddet skyldes i hovedsak uenigheter om pensjon.

Akademikerne helse varsler dermed plassoppsigelse for 54 medlemmer innenfor LHL i henhold til Hovedavtalens kap. II § 9, jf. Arbeidstvistlovens § 16.

Meklingen vil starte 31. januar.