Regjeringen og arbeidstakerorganisasjonene Akademikerne, LO, Unio og YS er enige om en fornyet avtale om fleksibel arbeidstid i staten.

Avtalen utvider fleksitiden for statsansatte med én time morgen og kveld, slik at fleksitiden blir mellom klokken 06.00-21.00 fra og med 1. januar 2018.

 

Dette er samme utvidelse som Akademikerne sammen med Unio og YS ble enige med staten om i september, men som LO sa nei til. Nå blir LO med på en prøveordning på ett og et halvt år med det samme innholdet Akademikerne godtok i september. Den nye fleksitidsavtalen vil altså gjelde fra årsskiftet.

 

- Vi er fornøyd med at LO snur. Vi ønsker fleksible muligheter for den enkelte ansatte. Det handler om å kunne forme sin egen hverdag. Eksempelvis kan foreldre få mer tid med barna på ettermiddagen, og heller ta igjen arbeidet etter at barna har lagt seg om de ønsker det, sier Anders Kvam, leder i Akademikerne stat.

 

Etterlyser enda mer fleksibilitet

Akademikerne skulle gjerne sett at avtalen inneholdt en enda større fleksibilitet.

- Vi mener det ikke er noe i veien for å kunne jobbe når det passer for den enkelte. Vi vil utvide fleksibiliteten for de ansatte til klokken 23, slik loven gir mulighet for i store deler av arbeidslivet for øvrig, sier Kvam.

 

Kvam understreker at bruk av fleksitid ikke må føre til at noen totalt jobber mer enn de skal, slik enkelte kritikere frykter som konsekvens.   

- Vi er utvilsomt imot at arbeidstakere driver med gratisarbeid. Vi ønsker å fjerne muligheten til å stryke opparbeidede timer uten at dette kompenseres, men det fikk vi ikke staten med på. Derimot er vi tilfreds med at arbeidsgiver i den nye avtalen får et større ansvar for at arbeidstakerne avspaserer fleksitiden de ansatte har jobbet seg opp, sier Kvam.

 

Hva er endringene i den nye avtalen:

Kjernetid og ytre arbeidstid: Kjernetiden (09.00-14.30) er uendret. Ytre arbeidstid er nå mellom 06.00 og 21.00. Øvrige rammer (total arbeidstid, avtale om fleksitid lør/søn, mv.) er uendret.

 

Avspasering og overføring av plusstimer: Overføringen av plusstimer fra en avregningsperiode til den neste øker fra 45 til 50 timer. Avregningsperiode er regler for hva som skal skje med opparbeidet fleksitid. Avregningsperioden i staten kan ikke være under 6 måneder og ikke over 12 måneder.

 

I den nye avtalen strykes plusstimer over 50 timer (tidligere 45) uten kompensasjon. Det har i stedet kommet inn en føring om at arbeidsgiver og arbeidstaker senest fire måneder før avregningsperiodens utløp skal planlegge hvordan plusstimer som ikke kan overføres skal kunne avspaseres før utløpet av perioden.  

 

Det er et felles fokus på at avtalen ikke skal øke den samlede arbeidstiden for den enkelte, samt at arbeidsgiver og arbeidstaker har et felles ansvar for å påse at fleksitiden avvikles innenfor avregningsperioden. Ordningen skal evalueres av partene i perioden.

 

Les Fleksitidsavtalen her.

Les også artikkel på Akademikernes nettside.