Politiakademikerne samler alle akademikere i politiet, noe som gir økt innflytelse og mulighet til å formidle utfordringene til denne gruppen på høyeste nivå i Politietaten.

15. september ble det etablert et nytt samarbeid mellom alle Akademiker-foreningene i Politiet under navnet Politiakademikerne. Styret består av representanter fra blant annet Juristforbundet, Samfunnsviterne, NITO, Tekna, Psykologforeningen, Econa og Samfunnsøkonomene.

 

Sverre Bromander (Politijuristene) leder styret sammen med nestlederne Are Frykholm (Politijuristene) og Astrid Furuseth (Samfunnsviterne i Politiet).

 

- Vi i de ulike Akademiker-foreningene ser at vi jobber med mange av de samme utfordringene hva gjelder synliggjøring av akademisk kompetanse i Politiet. Disse utfordringene står vi mye bedre rustet til å løse dersom vi samarbeider, sier Astrid Furuseth.  

 

- Fremtidens politi vil ha et stort behov for ansatte med varierte utdanninger og profesjoner. Vi ønsker med dette samarbeidet å bli mer synlige for våre medlemmer, samt å gjøre Politiet mer tilgjengelig for akademisk kompetanse i tiden som kommer, fortsetter Furuseth.

 

Samarbeidet vil primært omfatte forhold som angår medbestemmelse i kraft av Hovedavtalen i staten og være avgrenset mot lønnspolitiske spørsmål på bakgrunn av Hovedtariffavtalen som de ulike Akademiker-foreningene fremdeles vil håndtere for seg selv.

 

Akademikerne i politiet