Samfunnsviterne har i 2017 hatt et spesielt fokus på problemstillinger samlet under overskriften «kampen om sannheten». - Vi er svært glade for å utvikle dette videre gjennom et samarbeid med Faktisk.no, sier Merete Nilsson, leder av Samfunnsviterne.

Faktisk.no har på kort tid markert seg som en kompromissløs gransker av fakta, med uavhengighet og åpenhet som sentrale verdier. Dette ønsker Samfunnsviterne å støtte opp om og bidra inn i.

Samfunnsviterne organiserer samfunnsvitere og humanister, og våre medlemmer arbeider innenfor en rekke ulike bransjer som baserer seg på kunnskapsbaserte avgjørelser.

- Et kunnskapsbasert arbeidsliv er imidlertid vanskelig å se for seg uten en redelig offentlig debatt. I de senere årene har vi likevel sett en utvikling både i Norge og internasjonalt mot en økende forakt for fakta. For å hindre dette, kreves mobilisering på mange fronter. Nøkkelordene her er bevisstgjøring og kunnskap. Faktisk.no kan være starten på en slik motreaksjon. Som representant for mer enn 12 000 norske akademikere, er Samfunnsviterne stolt av å støtte opp om dette arbeidet, sier Nilsson.

Faktisk.no og Samfunnsviterne vil både samarbeide om felles arrangementer, utviklingen av kursmateriell om faktasjekk og andre forhold som kan styrke samfunnsdemokratiske prosesser.

Samarbeidet er en del av Samfunnsviternes strategi for samfunnsansvar 2017-2019, som er vedtatt av hovedstyret.