Samfunnsviterne har bevilget 50 000 kroner til TV-aksjonen 2017, som er tildelt UNICEF. Midlene fra TV-aksjonen går i år til UNICEFs arbeid for å gi utdanning til barn rammet av krig og konflikt.

Når barn i krig og konflikt ikke får utdanning, står et helt lands framtid på spill. Årets TV-aksjon skal gi skolegang og håp til barn der krigen raser.

Ett av fem barn i krigs- og konfliktområder står i dag uten skolegang. UNICEF jobber hardt og målrettet for at barn ikke skal få ødelagt framtiden på grunn av voksnes kriger og konflikter.

TV-aksjonen 2017 skal gi utdanning til barn i Colombia, Mali, Syria, Pakistan og Sør-Sudan.

Samfunnsviterne oppfordrer alle til å bidra til årets TV-aksjon. Les mer om TV-aksjonen her!