Til innholdet

Nyheter 2017

Merete Nilsson, leder i Samfunnsviterne

Forhandlingene om ny offentlig tjenestepensjon i gang

LO, Unio, YS og Akademikerne var 18. desember i det første møtet i Arbeids- og sosialdepartementet om nye pensjonsordninger i offentlig sektor.

Les mer

Julepynt

Julehilsen fra Samfunnsviternes leder og generalsekretær

Samfunnsviterne har fortsatt en forholdsvis god medlemsvekst, og i skrivende stund teller vi nær 12.700 medlemmer. Som for mange andre foreninger i Akademiker-familien har medlemsveksten flatet ut. Heldigvis har vi fortsatt et potensiale for fortsatt vekst og den gode medlemsutviklingen gjør at vi som forening stadig blir sterkere.

Les mer

Samfunnsviterne inngår samarbeid med Faktisk.no

Samfunnsviterne har i 2017 hatt et spesielt fokus på problemstillinger samlet under overskriften «kampen om sannheten». - Vi er svært glade for å utvikle dette videre gjennom et samarbeid med Faktisk.no, sier Merete Nilsson, leder av Samfunnsviterne.

Les mer

Frode Svartvatn

Bekymret for skjerpet innsparingskrav i NAV

Leder for Akademikerne i NAV, Frode Svartvatn, er bekymret over at budsjettforliket i Stortinget kan føre til skjerpet innsparingskrav for NAV.

Les mer

Klokke og skrivesaker

Økt fleksibilitet for ansatte i staten

Regjeringen og arbeidstakerorganisasjonene Akademikerne, LO, Unio og YS er enige om en fornyet avtale om fleksibel arbeidstid i staten.

Les mer

Merete Nilsson, leder i Samfunnsviterne

Falske nyheter bekjempes ikke med mer fakta

Er såkalte bekreftelsesnyheter et større problem enn falske nyheter, spør Samfunnsviternes leder, Merete Nilsson, i et debattinnlegg i Aftenposten 13. november.

Les mer

Akademikerne i politiet

Nyetablert Akademiker-samarbeid i Politiet

Politiakademikerne samler alle akademikere i politiet, noe som gir økt innflytelse og mulighet til å formidle utfordringene til denne gruppen på høyeste nivå i Politietaten.

Les mer

Samfunnsviterne på høring i Utdannings- og forskningskomiteen

Samfunnsviterne har i dag vært i høring i Utdannings- og forskningskomiteen om statsbudsjettet 2018.

Les mer

Akademikerne og Samfunnsviterne i høring i Arbeids- og sosialkomiteen

Akademikernes leder, Kari Sollien, og Samfunnsviternes nestleder, Tryggve Eng Kielland har i dag vært i høring i Arbeids- og sosialkomiteen om statsbudsjettet 2018.

Les mer

Tvaksjonen

Samfunnsviterne støtter TV-aksjonen

Samfunnsviterne har bevilget 50 000 kroner til TV-aksjonen 2017, som er tildelt UNICEF. Midlene fra TV-aksjonen går i år til UNICEFs arbeid for å gi utdanning til barn rammet av krig og konflikt.

Les mer

Kolleger på arbeidsplass

Kompetanse er nøkkelen til innovasjon og omstilling

I forslaget til statsbudsjett som ble lagt fram av regjeringen i dag, legges det vekt på fortsatt omstilling og fornyelse. Finansministeren uttaler at budsjettet er fremtidsrettet og at det må legges til rette for at norsk økonomi får flere ben å stå på. Mener hun alvor, må vi komme i gang med å utforme den kompetansereformen arbeidslivet trenger.

Les mer

Høringsuttalelse ny personopplysningslov

Samfunnsviterne har avgitt høringsinnspill til Akademikerne om Justis- og beredskapsdepartementets høring om forslag til ny personopplysningslov, som gjennomfører EUs personvernforordning i norsk rett.

Les mer

Leder i Samfunnsviterne Merete Nilsson

Akademikernes jubileumsintervju: Merete Nilsson

Samfunnsviternes leder Merete Nilsson mener at Akademiker-fellesskapet er viktig for å synliggjøre nytteverdien av all akademisk utdannelse og kompetanse i samfunnsutviklingen.

Les mer

Fant du det du lette etter?