Til innholdet

Nyheter 2017

Merete Nilsson, leder i Samfunnsviterne

- Det må stilles krav til de humanistiske fagene

Leder i Samfunnsviterne, Merete Nilsson stilte i høringen i Stortingets Kirke,- utdannings og forskningskomité om humaniorameldingen, sammen med leder for Akademikerne og Norsk Lektorlag.

Les mer

Humanistisk fakultet UiO

Hva er egentlig humaniora?

Denne våren ble humaniorameldingen lagt fram av regjeringen og Samfunnsviterne skal sammen med Lektorlaget og Akademikerne delta i en høring om humaniorameldingen på Stortinget 4. mai. Samfunnsviterne jobber med å synliggjøre humanistisk kompetanse, hvordan fagene kan være med på å forme framtidens arbeidsliv og løse samfunnsutfordringer. Men hva er egentlig humaniora?

Les mer

Katrine Olsson, Akademikerne KS Bedrift

Lønnsoppgjøret i gang i KS Bedrift

Akademikerne går inn i forhandlingene med krav om reallønnsvekst for sine medlemmer.

Les mer

Anders Kvam

Enighet i staten: - Enda et skritt mot et moderne lønnssystem

Akademikerne kom til enighet med staten tidlig lørdag morgen, 29. april. - Vi har tatt enda et skritt mot et moderne lønnssystem, sier leder i Akademikerne stat, Anders Kvam.

Les mer

Erik Graff

Brudd i mellomoppgjøret i Oslo kommune

Fredag 28. april ble det brudd i forhandlingene mellom Akademikerne og Oslo kommune. Oppgjøret går nå til mekling for å forsøke å oppnå enighet og unngå streik.

Les mer

Enighet i kommuneoppgjøret

Partene i tariffoppgjøret i KS-området kom 27. april til enighet i forhandlingene i det sentrale lønnsoppgjøret 2017.

Les mer

Jan Olav Birkenhagen

Mellomoppgjøret: Krever lokal lønn for lektorer

- Norsk skole er avhengig av den beste undervisningskompetansen for å levere kvalitet. Lønn må brukes i større grad for å gjøre skolen til et attraktivt arbeidssted, sier Jan Olav Birkenhagen, leder av Akademikerne kommune.

Les mer

Erik Graff

Mellomoppgjøret: - Oslo kommune henger etter i lønnspolitikken

Tirsdag 25. april åpnet lønnsoppgjøret i Oslo kommune. - Lønnsforhandlingene må flyttes ut i de enkelte bydelene og etatene. Dette er nødvendig for å sikre høy kompetanse i kommunen – og dermed byens velferdstjenester, sier Erik Graff, forhandlingsleder for Akademikerne i Oslo kommune.

Les mer

Lønnsoppgjøret 2017

Mellomoppgjøret 2017 i staten: - Staten går ikke langt nok i å forenkle lønnssystemet

Akademikerne krever at staten følger opp fjorårets avtale om en modernisering av offentlig sektor, og krever at rigide trekk ved dagens system fjernes.

Les mer

Rune Frøyland leder i Akademikerne Helse

Lønnsoppgjøret i sykehusene kan bli ferdig i mai

Akademikerne helse har kommet til enighet med Spekter i de innledende sentrale forhandlingene i årets mellomoppgjør.

Les mer

Torbjørn Røe Isaksen (foto Marte Garmann)

- Humaniorameldingen må løfte humanioras status

Samfunnsviterne er svært tilfredse med at en egen stortingsmelding om humaniora nå er lagt frem. Dette viser at de humanistiske fagene tas på alvor, og at denne kompetansen anerkjennes.

Les mer

Tastatur

Temamøte: Vår digitale fremtid

Akademisk studieforbund (AKS) inviterer til temamøte om digital utvikling og betydningen dette har for fagforeningene.

Les mer

Samfunnsviternes lønnsstatistikk 2016

Samfunnsviternes lønnsstatistikk 2016 er klar! Lønnsstatistikken viser at det har vært ulik lønnsvekst i de ulike sektorene. Høyest lønnsvekst var det i privat sektor, fulgt av kommunal og statlig sektor. Deretter følger Oslo kommune.

Les mer

Fant du det du lette etter?