Til innholdet

Nyheter 2017

Torbjørn Røe Isaksen (foto Marte Garmann)

- Humaniorameldingen må løfte humanioras status

Samfunnsviterne er svært tilfredse med at en egen stortingsmelding om humaniora nå er lagt frem. Dette viser at de humanistiske fagene tas på alvor, og at denne kompetansen anerkjennes.

Les mer

Tastatur

Temamøte: Vår digitale fremtid

Akademisk studieforbund (AKS) inviterer til temamøte om digital utvikling og betydningen dette har for fagforeningene.

Les mer

Frokostseminar 22. mars: Beleirede universiteter

20. mars utgir SAIH i samarbeid med AFTE (Association for Freedom of Thought and Expression) en helt ny rapport ved navn "Beleirede Universiteter". I forbindelse med lanseringen inviterer de til et unikt møte med rapportforfatter Amira Abdelhamid.

Les mer

Samfunnsviternes lønnsstatistikk 2016

Samfunnsviternes lønnsstatistikk 2016 er klar! Lønnsstatistikken viser at det har vært ulik lønnsvekst i de ulike sektorene. Høyest lønnsvekst var det i privat sektor, fulgt av kommunal og statlig sektor. Deretter følger Oslo kommune.

Les mer

Jan Tore Sanner

Ny struktur for fylkesmannsembetene

Regjeringen vedtok 10. mars 2017 en ny struktur for fylkesmannsembetene. Vi vil fra 1. januar 2019 få 11 embeter. Embetene vil variere i utstrekning og innbyggertall, men skal gjennomgående betjene et langt større geografisk område sammenlignet med dagens 17 embeter.

Les mer

Akademikerne 20 år

I år fyller Akademikerne 20 år. Organisasjonen representerer 200.000 akademikere over hele landet, og vi er blitt en viktig stemme i den offentlige debatten i løpet av vår levetid. De siste årene har Akademikerne vært den hovedorganisasjonen med den største relative veksten av alle arbeidstakerorganisasjonene. Våre medlemmer representerer kompetanse som er helt sentral i utviklingen av fremtidens kunnskapssamfunn – og i videreutviklingen av den norske arbeidslivsmodellen.

Les mer

Gunn Elisabeth Myhren

Samfunnsviterne skuffet over Rikslønnsnemndas kjennelse

Rikslønnsnemnda avsa 27. februar kjennelse i tvisten mellom Akademikerne Helse og Spekter. Samfunnsviterne er skuffet og beklager utfallet av kjennelsen, og vi er bekymret for at dette kan bidra til å svekke det kollektivet vernet.

Les mer

Akademikerne tar sykehuskonflikten til Arbeidsretten

- Rikslønnsnemnda kan ikke videreføre legenes vide unntak fra arbeidsmiljøloven mot arbeidstakersidens vilje og dermed sette seg utover norsk lov, sier Rune Frøyland, leder i Akademikerne helse.

Les mer

Samfunnsviternes leder Merete Nilsson

Samfunnsviterne vil følge flytteprosessen tett

- Vi er i løpende kontakt med våre tillitsvalgte i de virksomhetene som er berørt av regjeringens arbeid med å flytte statlige virksomheter ut fra Oslo. Vi vil ivareta våre medlemmer gjennom denne prosessen. Vi forventer gode prosesser fra staten for ivaretakelse av de ansatte som berøres av endringene, sier Samfunnsviternes leder, Merete Nilsson.

Les mer

Helse

- Den norske arbeidslivsmodellen står på spill

Rikslønnsnemnda starter i dag, mandag 13. februar, arbeidet med å fastsette den nye overenskomsten mellom Spekter og Akademikerne. - Vi forventer at Rikslønnsnemnda viderefører intensjonene i dagens tariffavtale som sikrer alle ansatte et kollektivt vern mot uforsvarlig arbeidstid, sier leder i Akademikerne helse, Rune Frøyland. Det var i oktober i fjor at regjeringen stanset historiens lengste sykehusstreik med tvungen lønnsnemnd.

Les mer

BSU i Danske Bank

Få 1000 kr på BSU!

Med god rente og skattefradrag er BSU lønnsom sparing. Oppretter eller flytter du din BSU-konto til Danske Bank i februar får du i tillegg 1000 kr på konto!

Les mer

- Delingsøkonomiutvalget skuffer

Samfunnsviterne er skuffet over konklusjonen i Delingsøkonomiutvalgets rapport om at det ikke er behov for å utjevne forskjellene i trygde- og pensjonsordningene mellom frilansere, selvstendig næringsdrivende og arbeidstakere.

Les mer

Mennesker på rekke

Delta i Samfunnsviternes arbeidsgrupper

Medlemmer inviteres til å delta i redaksjonsråd, arbeidsgruppe for Samfunnsviternes samfunnsansvar og faggruppe for pedagogikk og psykologi for perioden 2017-2019.

Les mer

Fant du det du lette etter?