Til innholdet

Nyheter 2017

Jan Tore Sanner

Ny struktur for fylkesmannsembetene

Regjeringen vedtok 10. mars 2017 en ny struktur for fylkesmannsembetene. Vi vil fra 1. januar 2019 få 11 embeter. Embetene vil variere i utstrekning og innbyggertall, men skal gjennomgående betjene et langt større geografisk område sammenlignet med dagens 17 embeter.

Les mer

Akademikerne 20 år

I år fyller Akademikerne 20 år. Organisasjonen representerer 200.000 akademikere over hele landet, og vi er blitt en viktig stemme i den offentlige debatten i løpet av vår levetid. De siste årene har Akademikerne vært den hovedorganisasjonen med den største relative veksten av alle arbeidstakerorganisasjonene. Våre medlemmer representerer kompetanse som er helt sentral i utviklingen av fremtidens kunnskapssamfunn – og i videreutviklingen av den norske arbeidslivsmodellen.

Les mer

Gunn Elisabeth Myhren

Samfunnsviterne skuffet over Rikslønnsnemndas kjennelse

Rikslønnsnemnda avsa 27. februar kjennelse i tvisten mellom Akademikerne Helse og Spekter. Samfunnsviterne er skuffet og beklager utfallet av kjennelsen, og vi er bekymret for at dette kan bidra til å svekke det kollektivet vernet.

Les mer

Akademikerne tar sykehuskonflikten til Arbeidsretten

- Rikslønnsnemnda kan ikke videreføre legenes vide unntak fra arbeidsmiljøloven mot arbeidstakersidens vilje og dermed sette seg utover norsk lov, sier Rune Frøyland, leder i Akademikerne helse.

Les mer

Samfunnsviternes leder Merete Nilsson

Samfunnsviterne vil følge flytteprosessen tett

- Vi er i løpende kontakt med våre tillitsvalgte i de virksomhetene som er berørt av regjeringens arbeid med å flytte statlige virksomheter ut fra Oslo. Vi vil ivareta våre medlemmer gjennom denne prosessen. Vi forventer gode prosesser fra staten for ivaretakelse av de ansatte som berøres av endringene, sier Samfunnsviternes leder, Merete Nilsson.

Les mer

Helse

- Den norske arbeidslivsmodellen står på spill

Rikslønnsnemnda starter i dag, mandag 13. februar, arbeidet med å fastsette den nye overenskomsten mellom Spekter og Akademikerne. - Vi forventer at Rikslønnsnemnda viderefører intensjonene i dagens tariffavtale som sikrer alle ansatte et kollektivt vern mot uforsvarlig arbeidstid, sier leder i Akademikerne helse, Rune Frøyland. Det var i oktober i fjor at regjeringen stanset historiens lengste sykehusstreik med tvungen lønnsnemnd.

Les mer

- Delingsøkonomiutvalget skuffer

Samfunnsviterne er skuffet over konklusjonen i Delingsøkonomiutvalgets rapport om at det ikke er behov for å utjevne forskjellene i trygde- og pensjonsordningene mellom frilansere, selvstendig næringsdrivende og arbeidstakere.

Les mer

Mennesker på rekke

Delta i Samfunnsviternes arbeidsgrupper

Medlemmer inviteres til å delta i redaksjonsråd, arbeidsgruppe for Samfunnsviternes samfunnsansvar og faggruppe for pedagogikk og psykologi for perioden 2017-2019.

Les mer

Løsning i LHL-konflikten


Litt etter klokken tre i natt aksepterte Akademikerne helse meklers forslag til løsning om ny pensjonsordning.

Les mer

Almanakk

Akademikerne helse varsler ny plassfratredelse i LHL-området

Akademikerne har tirsdag 31. januar varslet plassfratredelse for ytterligere to medlemmer ved to institusjoner. Plassfratredelsen kommer i tillegg til de sju medlemmene som ble varslet 26. januar.

Les mer

Blyanter

Varsler plassfratredelse for LHL-området

Akademikerne varslet 26. januar plassfratredelse for sju medlemmer ved to institusjoner. Meklingen i tariffoppgjøret mellom arbeidsgiverforeningen Spekter og Akademikerne helse starter 31. januar, og det er pensjon som er det avgjørende stridstemaet.

Les mer

Kolleger på arbeidsplass

Vil du delta i Samfunnsviternes arbeidslivsutvalg?

Har du interesse for arbeidslivsspørsmål og ønsker å bidra til å videreutvikle Samfunnsviternes politikk på overordnet nivå, på tvers av sektorer og bransjeområder? Hovedstyret inviterer deg til å melde din interesse for å delta i foreningens arbeidslivsutvalg 2017-2019.

Les mer

Merete Nilsson, leder i Samfunnsviterne

- Bakstreversk utdanningssyn gir ikke grønn fremtid


- Det er fullt mulig å påpeke behovet for realfagskompetanse uten å devaluere annen kompetanse, mener Samfunnsviternes leder, Merete Nilsson, i en kommentar til NHOs utspill om reduksjon av antallet mastergrader.

Les mer

Fant du det du lette etter?