Arbeidslivet er stadig i endring. Det omorganiseres, det nedbemannes, det effektiviseres og det omstruktureres. Uansett hva endringen måtte være, eller hvor du er i arbeidskarrieren din, så blir hverdagen litt tryggere med Samfunnsviterne.

I norsk arbeidsliv er det høy grad av tillit: mange har et godt forhold til sjefen, og vi har lover og regler som beskytter arbeidstakerne mot utnyttelse og usaklige oppsigelser. Dette er kvaliteter ved arbeidslivet som vi skal jobbe for å bevare! 

Likevel, arbeidslivet er i endring. Digitalisering av oppgaver, effektivisering, og nedbemanning skjer på arbeidsplassene, og dette har betydning for deg i din arbeidssituasjon. Vi som fagforening ser at grisene allerede flyr. Arbeidslivet vil stadig være i endring.

Alt kan skje – også der du jobber! Unngå å stå alene den dagen griser flyr på din arbeidsplass.

Kjenner du noen som burde bli medlem? Tips dem om Samfunnsviterne!