Statsministerens forslag om 43 timers arbeidsuke har igjen satt fart i debatten om hvordan vi skal få nok hender og hoder i arbeidslivet. - Statsministeren hopper over gjerdet der det er lavest og minst å hente, sier Samfunnsviternes generalsekretær, Gunn Elisabeth Myhren.

- Om vi faktisk får for få hender i arbeid på grunn av den aldrende befolkningen eller om det tvert imot ikke blir nok arbeid til alle på grunn av den teknologiske utviklingen, er to ulike framtidsscenarioer som trekker mot svært ulike utfordringer og løsninger. Uansett hva framtiden bringer på kort og lang sikt, er det viktig å diskutere hvordan den enkeltes ressurser kan aktiveres og brukes best mulig for å løse samfunnets oppgaver, sier Gunn Elisabeth Myhren.

 

- Jeg er skeptisk til om 43-timers uke som en standard vil gi oss den ønskede økningen i arbeidskraft. Mange av dem som har kapasitet til å jobbe mye gjør det allerede og det er ikke nødvendigvis store reserver å utløse blant de som jobber mest i utgangspunktet. Det er imidlertid mye som kan gjøres for å inkludere dem som står utenfor arbeidslivet, øke heltidsandelen, øke andelen eldre i arbeid, hindre utstøtning og sørge for at alle som midlertidig faller ut på grunn av ledighet og omstillinger kommer raskt tilbake. Både for samfunnet og for den enkelte er det bedre å legge til rette for at alle arbeider det de kan ut fra sine forutsetninger, heller enn å heve lista slik at flere faller ut, sier Myhren.  

 

- Partene i arbeidslivet har satt i gang en inkluderingsdugnad denne sommeren og en kompetansereform som forhåpentligvis kan bidra positivt på mange nivåer, er på trappene. I tillegg trenger vi fortsatt videreutvikling av arbeidsformer og rammebetingelser, bedre bruk av kompetanse og en kraftig opprusting av Navs fullmakter og virkemiddelapparat. Hopper vi rett på forslaget om 43-timersuka, hopper vi sannsynligvis over gjerdet der det er lavest og minst å hente og vi risikerer dermed å nedprioritere det virkelig viktige arbeidet med mobiliseringen av arbeidskraft, sier Myhren.