Merete Nilsson er nylig valgt inn som styremedlem i Akademikerne: vil være på banen for å utøve påvirkningskraft og ivareta medlemmenes interesser

Onsdag 24. oktober valgte Akademikernes rådsmøte nytt styre i hovedorganisasjonen. Samfunnsviternes leder, Merete Nilsson, ble valgt som styremedlem.

 

- Jeg gleder meg til å ta fatt på arbeidet i Akademikernes styre», sier Merete Nilsson. - Jeg har stor tro på fellesskapet som Akademikernes medlemsforeninger utgjør, og det er mange viktige saker som vi står overfor i tiden som kommer. Noen eksempler er organisasjonsgrad, den norske modellen, kompetansebehovet i norsk arbeidsliv, pensjon og andre velferdsrettigheter som vi nå ser er satt under press. I alle disse spørsmålene er det viktig at Akademikerne er på banen og utøver en påvirkningskraft for å ivareta våre medlemmer, avslutter hun.

 

Det nye styret i Akademikerne ser slik ut:

 

Leder:                                  

Kari Sollien (Den Norske Legeforening)

 

Nestleder:                          

Lise Lyngsnes Randeberg (Tekna)

 

Styremedlemmer:          

Trude Nilsen (Econa)

Camilla Hansen Steinum (Den Norske Tannlegeforening)

Tor Levin Hofgaard (Norsk Psykologforening)

Merete Nilsson (Samfunnsviterne)

Dagfinn Svadberg Hatløy (Naturviterne)

 

NYTT STYRE: Camilla Hansen Steinum fra Tannlegeforeningen (f.v.), Lise Lyngsnes Randeberg fra Tekna, leder Kari Sollien fra Legeforeningen, Tor Levin Hofgaard fra Psykologforeningen, Dagfinn Hatløy fra Naturviterne og Merete Nilsson fra Samfunnsviterne. Trude Nilsen fra Econa var ikke tilstede da bildet ble tatt.

Det nye styret i Akademikerne: Camilla Hansen Steinum fra Tannlegeforeningen (f.v.), Lise Lyngsnes Randeberg fra Tekna, leder Kari Sollien fra Legeforeningen, Tor Levin Hofgaard fra Psykologforeningen, Dagfinn Hatløy fra Naturviterne og Merete Nilsson fra Samfunnsviterne. Trude Nilsen fra Econa var ikke tilstede da bildet ble tatt (bilde: Akademikerne).