Samfunnsviterne har en offensiv strategi med mål om vekst og synlighet. Fra høsten 2018 oppretter sekretariatet en ny avdeling som får det overordnede ansvaret for medlemsservice, medlemskommunikasjon og vekstarbeidet i foreningen. Til avdelingen Medlem og Marked søker vi en ny kollega med kompetanse og erfaring innen digital kommunikasjon og markedsføring.

Vår digitale rådgiver og innholdsprodusent vil få ansvar for å drifte å utvikle våre digitale kanaler der vi kommuniserer med våre medlemmer og målgrupper. Dette inkluderer både planlegging og produksjon av innhold til alle kanalene, samt videreutvikling av de kanalene vi allerede er i. Vi søker en person som kan lage innhold som kan være med på å skape engasjement i foreningens målgruppe, både på eget initiativ og i samarbeid med avdelingen og øvrige ansatte i sekretariatet.

Vi tror at du er nysgjerrig på nye digitale verktøy, at du tidligere har jobbet med sosiale medier for forbrukermarkedet, har erfaring med videoproduksjon, foto og redigering, samt kjenner til ulike web-plattformer.


Viktigste arbeidsoppgaver:

 • Strategisk og operativ bruk av CMS- og markedsføringsplattformen vi benytter. 
 • Sosiale medier – innholdsplan, produksjon, overvåkning etc.
 • Digital historiefortelling/foto/produksjon av film og annet visuelt innhold produksjon av innhold til alle kanaler (film, tekster, grafikk etc.)
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne.
 • Nyhetsbrev – segmentering, innholdsproduksjon etc.
 • Være en pådriver for å bygge opp og videreutvikle vår tilstedeværelse i sosiale medier, både de kanalene vi allerede er i og de vi ennå ikke har utforsket.
 • Bidra til å heve den digitale kompetansen i sekretariatet.

 

Krav til faglige kvalifikasjoner

 • Kan vise til dokumentert erfaring med å utvikle engasjerende, digitalt innhold for ulike målgrupper og kanaler.
 • Historieforteller – og kan overføre dette til digital form, foto/video
 • Innsikt og interesse for utviklingen av sosiale medier, samt forståelse for kanalvalg og strategisk bruk av disse
 • Relevant utdanning og arbeidserfaring innen kommunikasjon, markedsføring, journalistikk e.l.

 

Samfunnsviterne har et godt arbeidsmiljø med gode lønns- og arbeidsbetingelser. Samfunnsviterne er IA-bedrift med fleksibel arbeidstidsordning. Oppstartstidspunkt etter avtale.

Søknad sendes på e-post til ch@samfunnsviterne.no
Søknadsfrist 16. august 2018.

Spørsmål om stillingen kan rettes til Cecilie Hogstad, info/markedssjef mob: 958 79 410 | ch@samfunnsviterne.no.

Samfunnsviterne er en fagforening for samfunnsvitere og humanister, tilsluttet hovedorganisasjonen Akademikerne. Vår jobb er å sikre medlemmenes lønns og arbeidsbetingelser, og vi jobber aktivt for å fremme medlemmenes økonomiske interesser og faglige kompetanse. Foreningen har om lag 12 800 medlemmer. Sekretariatet består av 27 ansatte og holder til i Oslo sentrum.