Vi vil med dette benytte anledningen til å ønske deg en riktig god sommer. Vi håper ferie og godt sommervær vil bidra til at du får ladet batteriene og tid og anledning til hyggelige aktiviteter det ikke er så lett å få tid til i hverdagen.

Som leder og generalsekretær i Samfunnsviterne synes vi det er viktig å formidle hva foreningen jobber med på vegne av medlemmene. Politisk har foreningen jobbet med mange viktige saker det siste året, hvorav deltakelse i arbeidet med ny offentlig tjenestepensjon er en av de viktigste sakene. Samfunnsviterne har deltatt i arbeidet med dette inn i Akademikernes forhandlingsgruppe. 14. juni aksepterte Akademikerne den nye løsningen for offentlig tjenestepensjon. Samfunnsviterne mener dette er en god løsning, der offentlig ansatte fra 2020 får bedre uttelling for å stå lenge i arbeid og en helt ny anledning til fleksibel kombinasjon av pensjon og inntekt.

Det gjenstår fortsatt flere elementer før ordningen er på plass. Vi vil følge nøye med på effekten av ordningen i årene som kommer, med ivaretakelse av våre medlemmers interesser som utgangspunkt.

Det siste året har foreningen hatt flere arrangementer og faglige frokostmøter for medlemmene enn noensinne, og oppmøtet viser at medlemmene setter pris på dette. Mange av våre arrangementer streames, og filmene er tilgjengelig på vår YouTube-kanal.

Vi har laget en liten film som oppsummerer mye av det foreningen har jobbet med i det siste. Ta en titt her!

Vi har også laget en kort film som oppsummerer arbeidet i 2017, og hele foreningens vår årsberetning for 2017 finner du på våre nettsider.

Som du kanskje har lagt merke til, hadde vi i mai måned en vervekampanje i digitale kanaler der vi satte fokus på betydningen av å være organisert i en fagforening. Vi benyttet humor som virkemiddel for å vekke bevisstheten om at vi alle kan havne i uforutsigbare situasjoner i arbeidslivet. Målet var å få frem at fagforeninger ikke er trauste og gammeldagse, men derimot moderne og tilpasningsdyktige. 

Arbeidslivet er i stadig endring, og vi er med! Vi vil vise vei for våre medlemmer, i alle arbeidsformer og livsfaser, og da må vi ta inn over oss at gårsdagens løsninger ikke alltid er svaret på fremtidens behov.

Fikk du ikke med deg «Kan griser fly?», så kan du se kampanjefilmene på vår YouTube-kanal.

Har du lyst til å oppdatere deg på spennende faglige temaer i ferien, kan du via mobil og nettbrett lese medlemsmagasinet Samfunnsviteren. Nyeste utgave handler om bærekraft, og der kan du blant annet lese om hvordan foreningen jobber med samfunnsansvar. Du finner magasinet på samfunnsviteren.no. 

Følg oss gjerne også på Facebook for å holde deg oppdatert på hva som skjer i foreningen!

God sommer!

Vennlig hilsen

Merete Nilsson, leder
Gunn Elisabeth Myhren, generalsekretær