Akademikernes medlemsforeninger viderefører og forbedrer avtalene med Danske Bank og Storebrand. Samtidig lanseres Akademikerne Pluss – som betyr en økt satsning på medlemsfordeler.

Akademiker-avtalen med Danske Bank har blitt fornyet for tre år. Videreføringen av forsikringsavtalen med Storebrand ble avtalt i juni. Nyopprettede Akademikerne Pluss AS skal forhandle og følge opp medlemsfordelene.

- Vi er fornøyde med å ha inngått nye avtaler med Danske Bank og Storebrand. Det betyr forutsigbarhet og de aller beste betingelsene for Akademiker-fellesskapet. Avtalene har stor betydning for våre medlemmer, og fremover blir de enda bedre, sier Einar Espolin Johnson, administrerende direktør i Akademikerne Pluss, som representerer foreningene som benytter avtalene.  

 

Tekna, som hittil har brukt Gjensidige Bank, blir nå en del av Danske Bank-avtalen. Det betyr at over 90 prosent av medlemsmassen i Akademikerne er med på bankavtalen. Å få Tekna inn i avtalen gjør at Akademikerne kan tilby enda bedre vilkår.

 

- Vi har gjennomført tøffe forhandlinger, som sikrer gode medlemsbetingelser til enhver tid. Hvitvaskingssaken i Danske Banks filial i Estland har fått mye oppmerksomhet i media. Det har derfor også vært viktig å forsikre oss om at Danske Bank følger opp saken på en god måte og ivaretar sitt samfunnsansvar, sier Espolin Johnson.

 

Informasjon om endringer i tilbudet blir kjent når avtalen trer i kraft, dvs. etter 1. januar 2019.

 

Akademikerne Pluss AS eies av 11 av foreningene i Akademikerne. Selskapet ble etablert 27. juni 2018, og har som formål å forhandle om og følge opp fordelsavtaler på vegne av foreningene og medlemmene.

 

Les mer om Akademikerne Pluss!