Til innholdet

Nyheter 2019

Stadig flere uføre er vår fallitt

Er det ytelsene eller oppfølgingen som er problemet?

Les mer

Forhandlinger om ny Hovedavtale i staten

6. november 2019 ble partene enige om at det ikke var grunnlag for videre forhandlinger om en ny hovedavtale og partene ble enige om at avtalen videreføres til 31. desember 2020.

Les mer

Byggeren av usynlige broer: Samfunnsviterne tar to prater med Thomas Hylland Eriksen

Thomas Hylland Eriksen har vunnet Akademikerprisen 2019. Samfunnsviterne tok en prat med ham rett etter han fikk nyheten. Intervju + videointervju

Les mer

Julehilsen fra foreningens leder og generalsekretær

Samfunnsviterne har hatt god medlemsvekst i år. I skrivende stund teller vi nesten 14.500 medlemmer, og hittil i år har vi hatt en medlemsvekst på 9,3 prosent. En stor takk til alle medlemmer og tillitsvalgte som har bidratt i dette arbeidet! Jo flere vi er, desto sterkere gjennomslagskraft har foreningen.

Les mer

Om omstillingsveilederen

Offentlig sektor er i stadig utvikling. Mange av våre medlemmer og tillitsvalgte blir omfattet av interne endringer i egen virksomhet, eller endringsprosesser som gjelder større deler av forvaltningen.

Les mer

Har du oppdatert medlemsopplysningene?

Samfunnsviterne er avhengig av å ha oppdaterte opplysninger om medlemsmassen. Du som medlem må selv gi beskjed dersom det har skjedd endringer som er relevante for medlemskapet ditt. Dette gjelder endring av medlemsstatus, bytte av bostedsadresse, arbeidsgiver, studiested eller øvrige forhold.

Les mer

Samfunnsviterne gir en julegave til School support Laos

- Bistandsorganisasjonen, «School support Laos», gjør et viktig arbeid med å sikre utdanning for de fattigste i Laos, sier nestleder i Samfunnsviterne, Erik F. Øverland.

Les mer

Samfunnsviterne støtter Stålsett

Den tidligere Oslo-biskopen Gunnar Stålsett ble i dag dømt til betinget fengsel i 45 dager for å ha latt en ureturnerbar asylsøker arbeide for seg.

Les mer

Større klimafokus i partssamarbeidet for kommunesektoren

Fredag ettermiddag ble det enighet om revidert utgave av hovedavtalen i KS-området. Akademikerne er tilfreds med at man styrker partenes ansvar for arbeid med kompetanseheving og klima- og miljø.

Les mer

Samfunnsviterne støtter TV-aksjonen 2019

Samfunnsviterne har bevilget 30 000 kroner til årets TV-aksjon, som går til CAREs arbeid for å skape et bedre liv for kvinner i noen av verdens mest sårbare områder.

Les mer

Akademikerne i streik i Oslo kommune

- Oslo kommune sliter med å beholde dyktige ansatte. Skal vi sikre gode tjenester til befolkningen, kan ikke kommunen tape kampen om arbeidskraft, sier Erik Graff, forhandlingsleder for Akademikerne i Oslo.

Les mer

Akademikerne varsler streik i Oslo

Jurister, ingeniører, samfunnsvitere og økonomer i Oslo rådhus er blant gruppene som tas ut i en eventuell streik dersom partene ikke kommer til enighet.

Les mer

Akademikernes høstkonferanse: Kunnskap for grønn vekst

Hvordan skal vi oppnå vekst og samtidig skape de grønne kunnskapsarbeidsplassene Norge og verden trenger? Statsminister Erna Solberg, Stein Lier Hansen (Norsk industri), Cilia Holmes Indahl (Nordic Impact) og Kari Sollien (Akademikerne) er blant foredragsholderne 17. oktober.

Les mer

Fant du det du lette etter?