Hvordan skal vi oppnå vekst og samtidig skape de grønne kunnskapsarbeidsplassene Norge og verden trenger? Statsminister Erna Solberg, Stein Lier Hansen (Norsk industri), Cilia Holmes Indahl (Nordic Impact) og Kari Sollien (Akademikerne) er blant foredragsholderne 17. oktober.

På konferansen møter du de nye gründerne som ser forretningsmuligheter i å løse klimautfordringer. Du får høre hvorfor det er smart å investere i bærekraftige forretninger og om nye veier til mer bærekraftig arbeids- og næringsliv. Denne formiddagen vil by på mange eksempler på kunnskapsbaserte løsninger for et grønnere samfunn.

Vi trenger disse løsningene. Klimaendringer er av FNs generalsekretær kalt «den største utfordringen i dagens og morgendagens verden», og FNs klimapanel har gitt oss inngående kunnskap om klodens tilstand.

På konferansen vil vi diskutere hvordan vi skal komme fra kunnskap til handling. Er vi utstyrt med den rette kunnskapen for å finne løsningene? Har vi kompetansen og virkemidlene vi trenger for å sette løsningene ut i livet? Og er samfunnet moden for endringer?

Årets konferansierer, forskerne og selvtitulerte «bærekraftseventyrerne» Sveinung Jørgensen og Lars Jacob Tynes Pedersen, vil lede oss gjennom programmet.

 Se hele programmet og meld deg på konferansen her.

Sted: Christiania hotell, Oslo
Tid: 17. oktober kl 08:30-12:00