Forsikringspartneren til Samfunnsviterne er Storebrand. Fra 1. oktober 2019 bytter vi til Storebrand som forvalter av forsikringsavtalene. Forsikringsavtalene til det enkelte medlem blir derfor samlet under ett tak.

Informasjon om endringen
I 2018 gikk Samfunnsviterne og 11 andre foreninger i Akademikerne sammen og stiftet Akademikerne Pluss. Akademikerne pluss forhandler fram og følger opp alle medlemsavtaler for 180.000 medlemmer i Akademikerne.

Fram til 1. oktober hadde Samfunnsviterne, Econa og Samfunnsøkonomene et eget forsikringskontor som håndterte og forvaltet de kollektive forsikringsavtalene for sine respektive medlemmer oppimot Storebrand. Fra 1.oktober tar Storebrand over og dermed blir de kollektive og private forsikringene forvaltet og behandlet under ett tak, i et eget forsikringskontor i Storebrand som kun behandler kunder under Akademiker-avtalen.

Må jeg gjøre noe i forhold til dette?
Om du skal tegne forsikring, for å få riktig medlemspris, bør du bestille forsikringer via ny lenke eller nytt telefonnummer (se under) til Storebrand sitt dedikerte forsikringskontor som kun håndterer medlemmer i Akademikerne-foreningene.

Hvem passer det for?
Alle som er medlem i en Akademiker-forening kan benytte seg av de kollektive og private forsikringsavtalene.

Den nye lenken til Storebrand sitt forsikringskontor finner du her.

Det nye telefonnummeret er: 67 51 93 09

Om du ønsker å komme i kontakt med Storebrand via e-post, følg lenken og send inn e-post via kontaktskjema på siden.

Hva med de som allerede benytter seg av avtalen om kollektiv- og/eller privatforsikringer gjennom medemskap i Samfunnsviterne?

 Vi bytter kun forvalter av forsikringskontoret 1. oktober 2019. Dette berører ikke noen av dine forsikringer, men du vil av den grunn motta papirfaktura i november og desember 2019 som må betales manuelt i din nettbank. Fra januar vil din opprinnelige Avtalegiro fungere som tidligere. For deg som har både kollektive og private forsikringer vil de fremover vises på samme side/forsikringsportal, og faktureres på samme giro.