Føler du deg utrygg i din egen stilling? Har det blitt vanskeligere å mestre arbeidsoppgavene på grunn av raske endringer i kompetansekravene? Har du vurdert å ta en etter- og videreutdanning, men hindres grunnet mangel på tid eller finansiering? Respondentene i Samfunnsviternes lønnsundersøkelse viser at medlemmene ønsker seg etter- og videreutdanning.

- Etter- og videreutdanning er viktig for trivsel og mestring i et arbeidsmarked som stadig er i endring, sier Samfunnsviternes leder Merete Nilsson.

I 2018 svarte 5565 medlemmer i Samfunnsviterne på spørsmål knyttet til lønn og etter- og videreutdanning. Undersøkelsen viser at andelen respondenter som tok etter- og videreutdanning i 2018 var på samme nivå i 2017.

-Investering i kompetanse er noe både arbeidstakere og arbeidsgivere bør streve etter. Det er fordi rett kompetanse til hver tid bidrar til økt produktivitet og en større omstillingsevne, sier Nilsson.

Årsaken til at respondentene ikke kunne delta i etter- og videreutdanning skyldes blant annet tidsmangel, finansieringsproblemer og mangelfullt faglig tilbud. Enkelte respondenter mente også at de fikk lite økonomisk igjen for å delta i etter- og videreutdanning.

Her kan du lese mer om Samfunnsviternes EVU-undersøkelse 2018.


Investering i kompetanse

Stortingsrepresentanter fremla et forslag til regjerningen 6. juni 2019 om en kompetanse- og læringsreform som skal tilrettelegge for læring hele arbeidslivet. Målet med reformen er blant annet at arbeidstakere skal kunne gi bedre resultater i arbeidslivet. Ifølge representantene for forslaget, vil investering i kompetanse gi bedre velferdstjenester og en god offentlig sektor.
Samfunnsviterens lønnsundersøkelse viser at respondentene vil ta etter- og videreutdanning som gir spesialkompetanse innenfor eget arbeidsfelt. Ifølge undersøkelsen deltok 41 prosent av respondentene i etter- og videreutdanning i 2018, mens 74 prosent mente de hadde behov for å ta en etter- og videreutdanning de neste 12 månedene.

- Det er et stort sprik mellom etter- og videreutdanning medlemmene tar, og hva de faktisk ønsker. Vi må sikre kompetansesterke ansatte og unngå en kompetanseusikkerhet. Jeg heier på arbeidsgivere som er fremtidsrettet og som tilrettelegger for etter- og videreutdanning. Jeg vil også oppmuntre arbeidstakere til være åpen for nye arbeidsoppgaver og ta initiativ til egen kompetanseutvikling, sier Nilsson.

Les mer om representantforslaget her.

Se Samfunnsviterens kurskalender her.