Samfunnsviterne har hatt god medlemsvekst i år. I skrivende stund teller vi nesten 14.500 medlemmer, og hittil i år har vi hatt en medlemsvekst på 9,3 prosent. En stor takk til alle medlemmer og tillitsvalgte som har bidratt i dette arbeidet! Jo flere vi er, desto sterkere gjennomslagskraft har foreningen.

Foreningens nye visjon, vedtatt av landsmøtet for en drøy måned siden, angir det vi skal strekke oss etter i årene som kommer:

Samfunnsviterne er det naturlige valget for alle samfunnsvitere og humanister.

Foreningen har denne høsten gjennomført sitt landsmøte hvor det var mange spennende og gode diskusjoner om viktig tema for foreningen framover. En ny strategisk plan for perioden 2020-2025, og en egen strategi for samfunnsansvar, ble også vedtatt. Landsmøtet vedtok i tillegg fem satsingsområder som skal være førende for foreningens arbeid i kommende periode: Organisasjonsutvikling, lønn og arbeidsvilkår, samfunnsvitenskapelig kompetanse, samfunnsansvar, samt digitalisering. Vil du vite mer om sakene og vedtak på landsmøtet kan du lese protokollen her.

Organisasjonsutvikling har vært et gjennomgangstema denne perioden. Landsmøtet 2016 vedtok å nedsette et organisasjonsutvalg, som for ett år siden leverte en rapport med flere forslag til endringer av organisasjonsmodellen. Etter en bred involveringsprosess i foreningen ble det klart at det ikke var støtte for noen av de foreslåtte alternativene. Dagens organisasjonsmodell er derfor videreført av landsmøtet, med noen justeringer, og arbeidet med ny organisasjonsmodell fortsetter i neste periode. Hovedstyret vil sammen med fylkeslederne jobbe for å finne en god prosess for det videre arbeidet.

Dette året har vi feiret Samfunnsviternes 25-årsjubileum. Fikk du med deg jubileumsfilmen «Gode svar starter med kloke spørsmål»? Gjennom året har i ulike kanaler snakket om samfunnsvitenskapens betydning for samfunnsutviklingen. Da var det ekstra gledelig at Akademikerprisen for første gang i år gikk til en samfunnsviter. Thomas Hylland Eriksen fikk Akademikerprisen for sitt mangeårige forskningsarbeid på tema som klima, globalisering, nasjonalisme og migrasjon, og for sin imponerende formidlingsevne. Se «Uteprat»-intervjuet vårt med Hylland Eriksen.

 

Et viktig mål for foreningen er å være relevant for medlemmene. Det pågår derfor et kontinuerlig arbeid for å være mest mulig relevant for hvert enkelt medlem uavhengig om du nettopp har startet i arbeidslivet eller om du har vært der en stund. Et annet viktig fokusområde for foreningen er tillitsvalgtopplæringen. Tillitsvalgte er våre viktigste ambassadører på arbeidsplassen. Det er derfor en prioritert oppgave å gi de tillitsvalgte god opplæring og derigjennom tilstrekkelig kompetanse. Å være relevant for våre medlemmer uavhengig av livsfaser og høy kvalitet på tillitsvalgtopplæringen er derfor noe vi vil fortsette å ha fokus på i året som kommer.

Husk at vi også tilbyr forskjellige kurs i ferdigheter som du kan ha praktisk nytte av i arbeidet ditt. Ta en titt på kursplanen for neste år!

 

Vi ønsker alle Samfunnsviternes medlemmer ei riktig god jul og et godt nytt år!

Julehilsen fra

Merete Nilsson                      Gunn Elisabeth Myhren
Leder                                            Generalsekretær