Natt til 1. mai brøt som kjent Akademikerne tarifforhandlingene i KS, og tariffoppgjøret gikk til tvungen mekling for å forsøke å oppnå enighet og unngå streik.

Meklingen startet opp i går, torsdag 22. mai, og meklingsfrist er i dag, torsdag 23. mai, kl. 24.00. Meklingen er en lukket prosess, og begrenset informasjon vil om nødvendig bli lagt på Akademikernes nettsider.

Hvis det blir konflikt i KS-området 24. mai
Akademikernes plassfratredelse 16. mai inneholdt ingen navn på virksomheter og medlemmer, så ingen av Samfunnsviternes medlemmer skal streike fra og med 24. mai hvis det blir konflikt i KS-området. Samfunnsviterne informerer mer så snart en eventuell konflikt og opptrapping eller enighet er et faktum.