Onsdag 1. mai brøt som kjent Akademikerne tarifforhandlingene i Oslo kommune, og tariffoppgjøret gikk til tvungen mekling for å forsøke å oppnå enighet og unngå streik.

Meklingen startet opp i går, torsdag 22. mai, og meklingsfrist i dag, torsdag 23. mai, kl. 24.00. Meklingen er en lukket prosess, og begrenset informasjon vil om nødvendig bli lagt på Akademikernes nettsider.

Hvis det blir streik i Oslo kommune 24. mai
De som tas ut i streik fra og med fredag dersom mekling ikke lykkes er medlemmer tilsluttet Akademikerne i Byrådsavdelingene og i Bystyrets sekretariat, i tillegg til Akademikernes tre hovedtillitsvalgte i Oslo kommune. Alle som tas ut i streik er behørig varslet.

Hvis det blir streik er det viktig å understreke at det er Akademikerne som organisasjon som er i streik i Oslo kommune, selv om streikeuttaket er begrenset til Byrådsavdelingene og Bystyrets sekretariat. Alle medlemmer i Akademikerne og samtlige virksomheter i Oslo kommune vil således bli berørt av en eventuell streik.

Mobilisering og streikecafé
De av våre medlemmer som ikke fysisk tas ut i streik må støtte opp om streiken og de medlemmene som tas ut i en eventuell streik. Skal vi lykkes med lønnsarbeidet i Oslo kommune, er vi avhengig av at alle i Akademikerne støtter opp om en eventuell streik.

Hvis det blir streik vil alle medlemmer i Oslo kommune få informasjon om dette, og vi vil publisere dagsprogram for streikedagene. Det vil ikke være anledning for den enkelte som ikke er tatt ut i streik å delta på streikearrangement innenfor arbeidstiden, med mindre man avspaserer el. Vi inviterer derfor til streikecafé på MESH i Tordenskjolds gate 3 fredag 24. mai kl. 15.45-18.00, hvor vi håper så mange som mulig finner veien.

Streik er et alvorlig virkemiddel, men streik er det eneste lovlige kampmiddel vi per i dag har dersom forhandlinger og mekling ikke fører frem.