Natt til 1. mai brøt som kjent Akademikerne tarifforhandlingene i staten, og tariffoppgjøret gikk til tvungen mekling for å forsøke å oppnå enighet og unngå streik.

Meklingen startet opp i går, torsdag 22. mai, og meklingsfrist i dag, torsdag 23. mai, kl. 24.00. Meklingen er en lukket prosess, og begrenset informasjon vil om nødvendig bli lagt på Akademikernes nettsider.

Hvis det blir streik i staten 24. mai
De som tas ut i streik fra og med fredag dersom mekling ikke lykkes er medlemmer tilsluttet Akademikerne i Arbeids- og velferdsdirektoratet og Politirektoratet. Alle som tas ut i en eventuell streik er behørig varslet.

Hvis det blir streik er det viktig å understreke at det er Akademikerne som organisasjon som er i streik i staten, selv om streikeuttaket er begrenset til Arbeids- og velferdsdirektoratet og Politidirektoratet. Alle medlemmer i Akademikerne og samtlige virksomheter i staten vil således bli berørt av en eventuell streik.

Mobilisering og streikecafé
De av våre medlemmer som ikke fysisk tas ut i streik må støtte opp om streiken og de medlemmene som tas ut i en eventuell streik. Skal vi lykkes med lønnsarbeidet i staten, er vi avhengig av at alle i Akademikerne støtter opp om en eventuell streik. Hvis det blir streik vil alle medlemmer i staten få informasjon om dette, og vi vil da informere mer om streikearrangementer, streikecafé m.m.

Streik er et alvorlig virkemiddel, men streik er det eneste lovlige kampmiddel vi per i dag har dersom forhandlinger og mekling ikke fører frem.