Samfunnsviterne har gjennom Akademikerne en avtale med Bertel O. Steen AS som gir medlemmer rett til rabatt.

Bilmerkene som omfattes av avtalen er Mercedes Benz, Kia, Opel, Peugeot, Citroën, DS og Smart.

Les om rabattsatsene her.

Rabattene beregnes av veiledende pris på bil og fabrikkmontert utstyr ekskl. avgifter. For Kia kreves forutgående medlemskap i minst 12 måneder. I noen tilfeller vil rabatter komme i tillegg til fordeler gjennom kampanjer, noe som gjør kjøpet ekstra gunstig.

Les om rabattsatsene for varebiler her.

 

For å ta i bruk rabatten trenger du en bekreftelse av ditt medlemskap, som bilforhandleren må vedlegge som dokumentasjon for å få refundert rabatten fra importøren. Avtalenummeret med Bertel O. Steen må påføres medlemsbekreftelsesskjemaet. Du kan få en bekreftelse på ditt medlemskap ved å sende en e-post til post@samfunnsviterne.no

 

I forbindelse med lansering av den nye avtalen tilbys Mercedes Benz med 8 % rabatt til og med 1. juli 2019 og Opel Amperia med 4 % rabatt ut året.

Se full spesifikasjon av tilbudet her.

 

Ønsker du å kjøpe en bil på disse betingelsene så oppsøker du nærmeste forhandler og medbringer en bekreftelse om gyldig medlemskap fra din forening. Dersom du har spørsmål som forhandleren ikke kan svare på, kontakter du storkundeansvarlig Anne Singsaas i Bertel O. Steen på telefonnummer: 924 92490.

Les mer om avtalen på Akademikernes nettsider.