Premiss er Samfunnsviternes årlige konferanse om aktuelle temaer i tiden. Målet vårt er å belyse dagsaktuelle problemstillinger og temaer med nye innfallsvinkler og kompetente debattanter. Konferansen streames via Samfunnsviternes Facebook-side.

Kunstig intelligens (KI) påvirker oss på stadig nye måter og innenfor flere områder. Arbeidslivet vil måtte omstrukturere seg, og vi som fagforening må sette tillitsvalgte og medlemmer i stand til å møte denne utviklingen. Til Premiss 2019 har vi invitert et knippe spennende innledere og debattanter som vil ta oss med på en reise mellom etiske utfordringer og episke muligheter – med spesiell vekt på politikkfeltet og arbeidslivet.


Tid:
Onsdag 30. Oktober, 09:30-12:30
Sted: Thon Hotel Bristol, Oslo.


Konferansen er åpen for tillitsvalgte, medlemmer og andre interesserte.

Delegater til Samfunnsviternes landsmøte, som begynner på ettermiddagen samme dag, blir automatisk påmeldt.

Deltakelsen på Premiss 2019 er gratis. Deltakerne må selv bekoste reise og eventuelt opphold. Vi ber om at du bestiller reise og opphold etter at du har fått bekreftelse, slik at du er sikker på at du har fått plass på konferansen.

Denne konferansen er svært relevant for arbeidslivet, og deltakere oppfordres til å søke arbeidsgiver om å få dekke kostnader knyttet til reise og evt. opphold.

 


Meld deg på Premiss 2019 og se hele programmet her.

 


Om innlederne:

 


Foto: Gorm K. Gaare

Torgeir Waterhouse er direktør for internett og nye medier i IKT Norge. Han har i en årrekke hatt en sentral rolle i den norske debatten om IT- politiske spørsmål, med emner som internettilgang, kunstig intelligens, sikkerhet, digital infrastruktur, frekvenser, overvåking og rettshåndhevelse, opphavsrett, personvern, digitalisering, forbrukerrelaterte saker, spill, tingenes internett, smarte byer, smarte hjem, internettstyring og digital kompetanse. Waterhouse er også en av grunnleggerne av den norske bevegelsen Lær Kidsa Koding, hvis mål er å undervise barn i Norge å kode, både i skolen og gjennom private kodeklubber.


Catharina Nes er seksjonssjef i Datatilsynet. Der har hun ansvar for å identifisere og analysere sentrale teknologitrender og deres betydning for personvernet. Nes arbeider særlig med problemstillinger knyttet til stordatanalyse, kunstig intelligens og profilering. Catharina Nes har tidligere arbeidet i Europakommisjonen i Brussel og Utenriksdepartementet. Hun er utdannet samfunnsviter fra Universitetet i Bergen. Nes er også fast spaltist om teknologitrender i Dagens Næringsliv.Per Kristian Bjørkeng er journalist i Aftenposten der han i en årrekke har skrevet om teknologirelaterte emner. I 2018 kom han med boka «Kunstig intelligens. Den usynlige revolusjonen». Her tar han for seg hva kunstig intelligens er, hvordan denne teknologien virker, og hvilke implikasjoner dette har for samfunnet. Egne kapitler behandler problemstillinger som selvkjørende biler, falske nyheter, drapsroboter, og ulempene med hemmelige og fordomsfulle algoritmer. I siste del av boka behandler forfatteren hva som kan skje på svært lang sikt, dersom maskiner utvikler generell kunstig intelligens.
Tale Skjølsvik er professor og pro-dekan FoU ved Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD) på OsloMet. Hun har lang erfaring som foreleser og foredragsholder innen blant annet digital transformasjon, strategi, kundeorientering og innkjøp av konsulenttjenester.
Leif Skiftenes Flak er professor ved institutt for informasjonssystemer på Universitetet i Agder med blant annet digital transformasjon og e-helse som forskningsområder. Han har han tatt til orde for at politikere og forskere fra flere fagdisipliner må på banen for å belyse tilsiktede og utilsiktede konsekvenser av digitalisering, og teknologene kan ikke ha enerett på samtalene om dette.


Se hele programmet og meld deg på Premiss 2019 her
.