Den tidligere Oslo-biskopen Gunnar Stålsett ble i dag dømt til betinget fengsel i 45 dager for å ha latt en ureturnerbar asylsøker arbeide for seg.

Stålsett har akseptert dommen, men ønsker å fortsette sin kamp for å hindre at enkelte grupper til dels blir rettsløse i det norske samfunn.

Siktelsen og domfellelsen rokker ved rettsfølelsen til mange nordmenn, og saken har vakt stort engasjement.

- Denne saken viser dypt problematiske sider rundt situasjonen til noen av de svakeste gruppene i samfunnet. Kampen mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet føres ikke ved å utelate grupper fra det organiserte arbeidslivet. Det virker snarere mot sin hensikt, sier Gunn Elisabeth Myhren, generalsekretær i Samfunnsviterne.

Myhren understreker hvor viktig det er at nettopp fagbevegelsen engasjerer seg:

- Kampen for verdighet gjennom et organisert arbeidsliv har alltid vært fagbevegelsens hovedoppgave. Nå føres den kampen på nye arenaer, noe Stålsett-saken tydelig viser. Vi kan ikke godta at enkelte grupper undertrykkes og fratas et verdig liv gjennom arbeid og helsehjelp. Samfunnsviterne står derfor opp for kampen for et verdig arbeidsliv for alle grupper som oppholder seg på norsk jord, avslutter Myhren.

Les mer om Stålsett-saken på NRKs nettsider.