17. mai-hilsen fra Samfunnsviternes leder, Merete Nilsson.

På en dag som 17. mai kan det være verdt å nevne demokratiets forsvarere. Det er lett å tenke på Henrik Wergeland, Kong Haakon, modige kvinner i kamp for stemmerett og mange andre som har stått i striden for demokratiet vårt opp gjennom historien. l Like mye kan dagen anspore til å hedre baktroppene – de som forvalter demokratiet og rettsstaten vår fra dag til dag. Mange av disse er samfunnsvitere og humanister. De jobber i forvaltning, sivilsamfunn, i stat og kommune – institusjoner som vi kanskje tar for gitt, men som er helt essensielle for å opprettholde demokratiet.

Demokrati og rettstat er ikke lenger en selvfølge hvis vi ser rundt oss i verden, heller ikke i Europa. En fellesnevner er at ytringsfriheten er under press i mange land og at grunnleggende demokratiske rettigheter står på spill. I mai i fjor ble «Central European University» tvunget til å flytte fra Budapest til Berlin, begrunnet i et stadig mer repressivt klima i Ungarn, både politisk og juridisk. I Polen ser man tendenser i samme retning.

Slik er det ikke i Norge. Heldigvis. Når vi feirer den mer enn 200 år gamle Grunnloven på 17. mai, er det en dag for glede, men kanskje like mye for stolthet og ettertanke.

Det er kanskje ikke så lett å tenke seg alternativet, men det at vi har lov til å si det vi mener, at vi kan stemme ved valg og engasjere oss i hvilke saker og organisasjoner vi vil, har ikke kommet av seg selv. Det er vi som til sammen utgjør samfunnet som sørger for at vi har disse rettighetene, og det er vi som har ansvaret for å opprettholde og verne om dem.

 

Gratulerer med dagen!