Sommer og ferietid er like rundt hjørnet, og vi vil i den anledning få ønske deg en riktig god sommer! Vi håper at ferie og godt sommervær gir deg anledning til å få gjøre akkurat det du har lyst til og at det gir deg påfyll av energi for oppgaver som venter.

Som leder og generalsekretær i Samfunnsviterne synes vi det er viktig å formidle hva foreningen jobber med på vegne av medlemmene. For Samfunnsviterne er 2019 et jubileumsår og 25-årsjubilanten skal feire gjennom hele året. Gjennom jubileumsfilmen og utgivelse av jubileumsnummeret av magasinet Samfunnsviteren, ville vi vise hvor viktig den samfunnsvitenskapelige kompetansen er og fortsatt vil være i framtiden. I Samfunnsviternes tariffkonferanse har vi informert og veiledet medlemmer i blant annet samfunnsøkonomiske perspektiver.

Politisk har hovedstyret jobbet med mange viktige saker det siste året, hvorav revisjon av strategisk plan for foreningen og ny organisasjonsstruktur har vært noen av hovedsakene. Dette er saker som hovedstyret skal legge fram for landsmøtet til høsten. Vi har også jobbet med etter- og videreutdanning i arbeidslivet. Blant annet har hovedstyret vedtatt standpunkter om læring i arbeidslivet.

Arbeidslivet er i stadig endring. Mange av våre medlemmer og tillitsvalgte er en del av de store omstillingsprosessene som foregår. Vi vil vise vei for våre medlemmer i alle arbeidsformer og livsfaser, og vi prøver hele tiden å se framover inn i et fremtidens arbeidsliv. I det arbeidet må vi også ta inn over oss at gårsdagens løsninger ikke alltid er svaret på fremtidens behov.  Denne våren har vi også hatt konflikt og mekling i tre tariffområder, henholdsvis stat, kommune og Oslo kommune. Meklingen resulterte i en løsning i de to førstnevnte tariffområdene, mens vi for første gang gikk ut i streik i Oslo kommune. Streiken i Oslo kommune ble kort, men vi fikk informert tydelig til Oslo kommunes ledelse at dagens sentralstyrte lønnssystem er utdatert og at vi ønsker lokal lønnsdannelse også i Oslo kommune. Les mer om streiken i Oslo kommune her.

Mer om tariffoppgjøret i offentlig sektor finner du på våre nettsider.

Medlemsveksten i 2019 er fortsatt god. Etter en meget god medlemsvekst i 2018 på 4,1% er det hyggelig å kunne konstatere at denne veksten fortsetter inn i 2019. Ved utgangen av mai måned var medlemsveksten første halvår på 4,9 %, og vi er nå totalt 13.896 medlemmer.

Vi har laget en liten film som oppsummerer mye av det foreningen har jobbet med i det siste.

 

Årsberetningen for 2018 kan du lese i sin helhet her. 

2019 er også et landsmøteår, og landsmøtet avholdes 30. oktober – 01. november på Thon Hotel Bristol i Oslo. Totalt 75 delegater plukkes ut fra fylkesavdelingene etter en delegatordning for å være med på landsmøtet. Har du lyst til å være med? Da må du sende en epost til din fylkesavdeling hvor du melder inn ditt ønske om å være delegat. Du har allerede fått en invitasjon på e-post, men du kan også gå inn på foreningens hjemmesider for å finne informasjon om landsmøtet.

Har du lyst til å oppdatere deg på spennende faglige temaer i ferien, kan du via mobil og nettbrett lese medlemsmagasinet Samfunnsviteren. Nyeste utgave handler om demokrati og omstilling. Er omstilling den nye hverdagen? Hvordan kan vi sikre et demokrati når større strukturer stadig er i endring? Du finner magasinet på samfunnsviterne.no.

Følg oss gjerne også på Facebook for å holde deg oppdatert på hva som skjer i foreningen!

God sommer!

Med vennlig hilsen

Merete Nilsson                        Gunn Elisabeth Myhren
Leder                                               Generalsekretær