Til innholdet

Nyheter 2019

Akademikerne Pluss

Alle forsikringer under ett tak

Forsikringspartneren til Samfunnsviterne er Storebrand. Fra 1. oktober 2019 bytter vi til Storebrand som forvalter av forsikringsavtalene. Forsikringsavtalene til det enkelte medlem blir derfor samlet under ett tak.

Les mer

Jan Olav Birkenhagen Akademikerne

Brudd i KS

Akademikerne bryter i kommunene

Les mer

Anders Kvam

Brudd i staten

Det er brudd i forhandlingene om årets lønnsoppgjør i staten.

Les mer

Erik Graff Akademikerne

Brudd Oslo Kommune

Årets oppgjør viser at Oslo kommune i for liten grad belønner ansatte med høy utdannelse, og gjør det mindre attraktivt å jobbe i kommunen.

Les mer

Enighet med Spekter i A1-forhandlingene

Akademikerne har kommet til enighet med Spekter i A1-forhandlingene om videre prosess knyttet til ny offentlig tjenestepensjon.

Les mer

Enighet i mellomoppgjøret for sykehusene

Akademikerne og Spekter er enige om lønnsoppgjørene for helseforetakene og sykehus. Resultater for lønnsoppgjørene i sykehusene er på nivå med frontfagene i 2019.

Les mer

Enighet i oppgjøret i kommunesektoren

Lektorene får en lønnsvekst på linje med resten av arbeidslivet. Partene er i tillegg enige om viktige grep for høyt utdannede i skolen frem mot neste oppgjør.

Les mer

Anders Kvam

Enighet i meklingen i statsoppgjøret

- Oppgjøret har en økonomisk ramme som totalt gir en reallønnsvekst. Dette er vi fornøyd med. AFP har vært et krevende tema i forhandlingene, og vi skaper nå viktig trygghet og forutsigbarhet for mange av statens ansatte, sier leder i Akademikerne stat, Anders Kvam.

Les mer

Nærbilde av håndhilsing

Enighet mellom Akademikerne og KS bedrift

Akademikerne og KS Bedrift ble i går kveld enige om lønnsoppgjøret 2019. Også LO-K, YS-K og Unio kom til enighet med KS bedrift om bedriftsoppgjøret. Det økonomiske resultatet i de sentrale forhandlingene er i tråd med frontfagets ramme på 3,2 prosent. Det er ikke sentrale føringer i de lokale forhandlingene for Akademikernes medlemmer.

Les mer

Er kompetanseutvikling viktig for samfunnsvitere?

Føler du deg utrygg i din egen stilling? Har det blitt vanskeligere å mestre arbeidsoppgavene på grunn av raske endringer i kompetansekravene? Har du vurdert å ta en etter- og videreutdanning, men hindres grunnet mangel på tid eller finansiering? Respondentene i Samfunnsviternes lønnsundersøkelse viser at medlemmene ønsker seg etter- og videreutdanning.

Les mer

Merete Nilsson

Ja til en humanistisk revolusjon!

UiOs nye tverrfaglige honoursprogram er en god begynnelse til å øke kompetansen.

Les mer

Krever en tidsriktig hovedavtale i kommunene

Digitalisering, styrket lokalt samarbeid og kompetanseheving er viktige temaer når Akademikerne går inn i forhandlingene.

Les mer

Meklingsinnspurt og mulig streik i KS-området

Natt til 1. mai brøt som kjent Akademikerne tarifforhandlingene i KS, og tariffoppgjøret gikk til tvungen mekling for å forsøke å oppnå enighet og unngå streik.

Les mer

Fant du det du lette etter?