Til innholdet

Nyheter 2019

Blyanter

Samfunnsviterne søker leder for samfunnspolitikk, fag- og påvirkningsarbeid

Samfunnsviterne er en arbeidstakerorganisasjon som arbeider for å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår. Samfunnsviterne organiserer arbeidstakere med høyere utdanning innen samfunnsvitenskap og humaniora. Samfunnsviterne er en fagforening i vekst og har i dag 13 500 medlemmer. Samfunnsviterne er tilsluttet Akademikerne. Samfunnsviternes sekretariat har i dag 27 stillinger.

Les mer

Kalender

Landsmøtet 2019

Les mer

Pekende hender

Det nye Samfunnsviterne - prosess i foreningen

Samfunnsviternes medlemsundersøkelser har over tid vist at medlemmene i foreningen ønsker en styrking av foreningens arbeid med lønn og arbeidsvilkår, samt muligheter for faglige og sosiale nettverk. Landsmøte 2016 ba derfor hovedstyret i Samfunnsviterne om å utrede om dagens organisasjonsmodell var rustet til å møte medlemmenes behov på en hensiktsmessig måte.

Les mer

Eirik Frøhaug Swensen

Samfunnsvitere og humanister trengs i det grønne skiftet

I 2019 har Samfunnsviterne for første gang sluttet seg til «Broen til framtiden», et tverrsektorielt initiativ som går ut på å lage en positiv tilnærming til vår tids største utfordring, nemlig klimasaken.

Les mer

Samfunnsviterne fyller 25 år!

Vi har vist vei for våre medlemmer i 25 år og gleder oss til å vise vei i de 25 neste! Se vår jubileumsfilm her!

Les mer

Gledelig utvikling i likelønn for Samfunnsviternes medlemmer

- Det er gledelig at lønnsforskjellene mellom kvinner og menn blant Samfunnsviternes medlemmer er i ferd med å forsvinne, sier Samfunnsviternes leder, Merete Nilsson.

Les mer

Samfunnsviternes lønnsstatistikk 2018

Samfunnsviterne utarbeider årlig en lønnsstatistikk som viser gjennomsnittlig lønn for våre medlemmer.

Les mer

Samfunnsviternes tariffkonferanse 2019

Samfunnsviternes tariffkonferanse arrangeres 6. mars. Se program for dagen og les hvordan du kan følge konferansen direkte her!

Les mer

Webinar-presentasjon + svar fra Q&A fra webinaret tilgjengelig nå!

Samfunnsviterne inviterte til webinar 28. februar, der Merete Nilsson presenterte forslag til ny organisasjonsmodell. Rett etter presentasjonen fulgte en halvtimes Q&A der deltagere fikk muligheten til å stille spørsmål og Merete svarte live.

Les mer

Merete Nilsson

Positiv til NOU-rapporten fra Stoltenbergutvalget

4. februar overleverte Stoltenbergutvalget sin NOU-rapport om kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner og utdanningsløp til kunnskapsministeren. Samfunnsviterne støtter flere av de foreslåtte tiltakene.

Les mer

Fake news

Samfunnsviterne og Faktisk.no

Samfunnsviterne og Faktisk.no har hatt et samarbeid siden 2017. Medlemmer kan nå melde deg på kurs i kildekritikk.

Les mer

En RESTART for bærekraftige og lønnsomme forretningsmodeller

Kurs: RESTART for bærekraftige og lønnsomme forretningsmodeller

Samfunnsviternes medlemmer får rabatt på et dagskurs i bærekraft og forretningsmodeller.

Les mer

Samfunnsviterne + Danske Bank = Trygghet over tid

Samfunnsviterne og Danske Bank forlenger samarbeidsavtalen gjennom Akademikerne Pluss, som skal forvalte medlemsfordeler på foreningens vegne. Dette gir deg som medlem tilgang til det vi mener er Norges beste bankavtale.

Les mer

Fant du det du lette etter?