Til innholdet

Nyheter 2020

Lettvint om UH-finansiering

Stortingets utdanningskomité vurderer et nytt finansieringssystem for UH-sektoren der fag knyttes opp mot arbeidslivsrelevans. Samfunnsviternes leder, Merete Nilsson, mener at man må se på arbeidslivets langsiktige kompetansebehov.

Les mer

Merete Nilsson

- Videreutvikling av kommunal sektor må styrkes

Regjeringen legger i Kommuneproposisjonen til grunn at kommunesektoren i de kommende årene må påregne strammere inntektsrammer. I dag kom Samfunnsviternes leder, Merete Nilsson og hovedtillitsvalgt i NAV, Siv Sangolt med innspill til komitehøringen.

Les mer

Merete Nilsson

- Bruk krisen til å tenke langsiktig

- Hvis vi ikke lykkes med å redusere de negative virkningene etter korona, får vi et mer polarisert samfunn og økt utenforskap, sier Samfunnsviternes leder, Merete Nilsson. Samfunnsviterne mener at fire områder må prioriteres ekstra høyt i revidert nasjonalbudsjett.

Les mer

Merete Nilsson

- Tiltak i kompetansemeldingen treffer ikke akademikergrupper

Samfunnsviterne har levert et innspill til kompetansereformen som skal på høring i Utdanning og forskningskomiteen på Stortinget 12. mai.

Les mer

Bilde av Samfunnsviternes leder, Merete Nilsson

- Gratulerer med dagen!

En hilsen fra Samfunnsviternes leder, Merete Nilsson.

Les mer

Samfunnsviternes digitale kurs våren 2020

I henhold til rådene fra helsemyndighetene, å redusere spredning av koronaviruset, har Samfunnsviterne avlyst alle planlagt fysiske kurs denne våren. I løpet av mai og juni tilbyr vi imidlertid ca 20 digitale kurs både for tillitsvalgte og medlemmer.

Les mer

Regjeringen følger ikke opp løftet om krisepakke til studentene

Samfunnsviternes studentutvalgsleder Njål Gustavsen er skuffet over regjeringens manglende vilje til å følge opp løftene om en krisepakke for studentene.

Les mer

Merete Nilsson

8. mai 2020 – fred og krisetid

En hilsen fra Samfunnsviternes leder, Merete Nilsson.

Les mer

En gjeng med personer som holder armene mot hverandre og utrykker fellesskap

Fellesskap i pandemiens tid

Innlegget er skrevet av hovedtillitsvalgt i NAV, Siv Sangolt, og ble først publisert i Dagsavisen.

Les mer

Hjemmekontor eller tilbake til kontoret?

Her finner du informasjon om Folkehelseinstituttets anbefalinger.

Les mer

Når griser flyr

Samfunnet er stadig i endring og som påvirker arbeidssituasjonen vår. Uventa situasjoner kan oppstå og da sørger Samfunnsviterne for at dine rettigheter blir ivaretatt. Som medlem av Samfunnsviterne står du aldri alene!

Les mer

Et fly som flyr i solnedgangen.

Nye reisesatser for ansatte i staten

Etter lange forhandlinger har partene i staten blitt enige om reiseavtalene i staten. De nye satsene gjelder fra og med 1. juni 2020.

Les mer

Merete Nilsson

Kjære medlemmer og tillitsvalgte

En påskehilsen fra Samfunnsviternes leder, Merete Nilsson.

Les mer

Fant du det du lette etter?