Nyheter 2020

Kari Sollien gjenvalgt som leder av Akademikerne

Kari Sollien går inn i sin tredje periode som leder for over 220 000 høyt utdannede. Samfunnsviternes leder, Merete Nilsson er gjenvalgt som styremedlem.

Les mer

Rabatt på forsikring i Storebrand

10% rabatt på private skadeforsikringer

Ut året får du fortsatt 10 prosent ekstra rabatt hos Storebrand ved kjøp av nye private forsikringer som bil, hus, hytte, båt og mer.

Les mer

Enighet om moderat oppgjør i statlig sektor

- Med høy arbeidsledighet og stor usikkerhet om den økonomiske utviklingen har vi kommet til enighet om en økonomisk ramme på linje med frontfaget, sier Anders Kvam, leder i Akademikerne stat.

Les mer

Erik Graff og Svein Sjølie

Akademikerne enige med Oslo i meklingen

Oslo-ansatte får en lønnsvekst på nivå med privat sektor, og pensjonsordningen tariffestes. Akademikerne fikk ikke gjennomslag for sitt systemkrav.

Les mer

Meklingen mellom KS og Akademikerne er avsluttet

Akademikerne har valgt å anbefale tilbudet fra KS i meklingen natt til torsdag 15. oktober. Legeforeningen har ikke kommet til enighet med KS om særavtalen for leger i kommunene.

Les mer

Bilde av Samfunnsviternes leder, Merete Nilsson

De gode intensjoners budsjett

-Dette er de gode intensjoners budsjett, sier Samfunnsviternes leder Merete Nilsson i en kommentar til statsbudsjettet som ble lagt fram i dag.

Les mer

Ny studentleder i Samfunnsviterne

På studentutvalgsmøtet 21.-22. september ble Christine Bergan Yang valgt til studentleder i Samfunnsviterne.

Les mer

Merete Nilsson

Samfunnsviterne støtter arbeidet med flyktningene i Moria-leiren!

Samfunnsviterne støtter Leger Uten Grensers arbeid på Lesvos med 45. 000 kroner.

Les mer

Spennende kurstips for høsten 2020

Trenger du kompetansepåfyll for å holde deg ajour på eget arbeidsområde, mestre nye arbeidsoppgaver eller ønsker du et kurs som kan inspirere til å løse oppgaver på nye måter?

Les mer

Samfunnsviterne søker nemndmedlemmer til Utlendingsnemnda!

Justis- og beredskapsdepartementet skal nå utnevne nemndmedlemmer for perioden 2021-2024, og Samfunnsviterne søker medlemmer som ønsker å påta seg dette vervet.

Les mer

Bilde av Samfunnsviternes leder, Merete Nilsson

- Arbeidslivet må ikke påvirkes av alder!

Samfunnsviterne har sendt innspill til Arbeids- og Sosialdepartementet i høringen om å fjerne plikten til å fratre ved nådd særaldersgrense.

Les mer

Hovedtariffoppgjøret 2020

Samfunnsviterne deltar i de sentrale lønnsoppgjørene gjennom representasjon i Akademikernes tre forhandlingsutvalg. Disse forhandler tariffavtaler i helseforetak, kommuner og statlig sektor. Egne samarbeidsutvalg ivaretar næringsdrivende og medlemmer i privat sektor, men disse forhandler ikke tariffspørsmål. I tillegg inngår Samfunnsviterne samarbeid med de øvrige Akademiker-foreningene om revisjon av sentrale overenskomster i Spekter trad/SAN-området og Virke/HUK-området.

Les mer

Bilde av Samfunnsviternes leder, Merete Nilsson

Innspill til de politiske partienes programarbeid for perioden 2021-2025

Høyre åpner landsmøtesesongen i morgen, og Samfunnsviterne har i innspillene til de ulike partiprogrammene for perioden 2021-2025 lagt vekt på behovet for et romslig og fleksibelt arbeidsliv.

Les mer