Aktuelt 2020

God jul fra Samfunnsviternes studentleder!

2020 går mot slutten. Endelig. Det er ingen tvil om at året ikke ble helt som vi hadde trodd eller håpet.

Les mer

Julehilsen fra foreningens generalsekretær og leder

Snart legger vi bak oss et annerledes år. 2020 har påvirket arbeids- og studieliv på mange måter. Kontoret og lesesalen har blitt byttet ut med kjøkkenbord, og kollegaene eller kollokviegruppa har vi i stor grad sett på Teams eller Zoom. For mange har 2020 også vært året da flere kan ha følt på ensomhet og det å stå utenfor.

Les mer

Rune Frøyland, leder for Akademikerne Helse

Enighet i sykehusoppgjøret

Akademikerne og Spekter er enige om lønnsoppgjørene for helseforetakene og sykehusene. Resultatene er på nivå med frontfaget.

Les mer

Klokke og skrivesaker

Full seier om kontoransattes arbeidstid!

Arbeidsretten har gitt fullt medhold til arbeidstakernes søksmål om kontoransattes arbeidstid i kommunesektoren. En enstemmig Arbeidsrett har fastslått at det er tariffstridig å ensidig øke arbeidstiden ved kommunesammenslåinger.

Les mer

Nye nemndmedlemmer til UNE

Justis- og beredskapsdepartementet har oppnevnt nemndmedlemmer i Utlendingsnemnda for 2021-2024.

Les mer

Kari Sollien gjenvalgt som leder av Akademikerne

Kari Sollien går inn i sin tredje periode som leder for over 220 000 høyt utdannede. Samfunnsviternes leder, Merete Nilsson er gjenvalgt som styremedlem.

Les mer

Rabatt på forsikring i Storebrand

10% rabatt på private skadeforsikringer

Ut året får du fortsatt 10 prosent ekstra rabatt hos Storebrand ved kjøp av nye private forsikringer som bil, hus, hytte, båt og mer.

Les mer

Enighet om moderat oppgjør i statlig sektor

- Med høy arbeidsledighet og stor usikkerhet om den økonomiske utviklingen har vi kommet til enighet om en økonomisk ramme på linje med frontfaget, sier Anders Kvam, leder i Akademikerne stat.

Les mer

Erik Graff og Svein Sjølie

Akademikerne enige med Oslo i meklingen

Oslo-ansatte får en lønnsvekst på nivå med privat sektor, og pensjonsordningen tariffestes. Akademikerne fikk ikke gjennomslag for sitt systemkrav.

Les mer

Meklingen mellom KS og Akademikerne er avsluttet

Akademikerne har valgt å anbefale tilbudet fra KS i meklingen natt til torsdag 15. oktober. Legeforeningen har ikke kommet til enighet med KS om særavtalen for leger i kommunene.

Les mer

Bilde av Samfunnsviternes leder, Merete Nilsson

De gode intensjoners budsjett

-Dette er de gode intensjoners budsjett, sier Samfunnsviternes leder Merete Nilsson i en kommentar til statsbudsjettet som ble lagt fram i dag.

Les mer

Ny studentleder i Samfunnsviterne

På studentutvalgsmøtet 21.-22. september ble Christine Bergan Yang valgt til studentleder i Samfunnsviterne.

Les mer

Merete Nilsson

Samfunnsviterne støtter arbeidet med flyktningene i Moria-leiren!

Samfunnsviterne støtter Leger Uten Grensers arbeid på Lesvos med 45. 000 kroner.

Les mer