Til innholdet

Nyheter 2020

Hovedtariffoppgjøret 2020

Samfunnsviterne deltar i de sentrale lønnsoppgjørene gjennom representasjon i Akademikernes tre forhandlingsutvalg. Disse forhandler tariffavtaler i helseforetak, kommuner og statlig sektor. Egne samarbeidsutvalg ivaretar næringsdrivende og medlemmer i privat sektor, men disse forhandler ikke tariffspørsmål. I tillegg inngår Samfunnsviterne samarbeid med de øvrige Akademiker-foreningene om revisjon av sentrale overenskomster i Spekter trad/SAN-området og Virke/HUK-området.

Les mer

Studentlederen ønsker et større fokus på smittevernsregler!

I år har tusenvis av studenter fått studieplass. Selv om det er viktig at studentene blir kjent og får en god start på studietiden så bør smittevernsregler ivaretas, mener studentlederen i Samfunnsviterne.

Les mer

En person som signerer en avtale. Foto.

Egen pensjonskonto gjennom Akademikerne Pluss og Samfunnsviterne

Akademikerne Pluss har gjennomført en anbudsprosess og forhandlet fram et fordelaktig medlemstilbud om Egen pensjonskonto i Kron. Vi vil i løpet av høsten gå ut med utfyllende informasjon om tilbudet, slik at våre medlemmer vil få muligheten til å plassere pensjonskapitalen din på best mulig måte.

Les mer

Lettvint om UH-finansiering

Stortingets utdanningskomité vurderer et nytt finansieringssystem for UH-sektoren der fag knyttes opp mot arbeidslivsrelevans. Samfunnsviternes leder, Merete Nilsson, mener at man må se på arbeidslivets langsiktige kompetansebehov.

Les mer

Merete Nilsson

- Videreutvikling av kommunal sektor må styrkes

Regjeringen legger i Kommuneproposisjonen til grunn at kommunesektoren i de kommende årene må påregne strammere inntektsrammer. 19. mai kom Samfunnsviternes leder, Merete Nilsson og hovedtillitsvalgt i NAV, Siv Sangolt med innspill til komitehøringen.

Les mer

Merete Nilsson

- Bruk krisen til å tenke langsiktig

- Hvis vi ikke lykkes med å redusere de negative virkningene etter korona, får vi et mer polarisert samfunn og økt utenforskap, sier Samfunnsviternes leder, Merete Nilsson. Samfunnsviterne mener at fire områder må prioriteres ekstra høyt i revidert nasjonalbudsjett.

Les mer

Bilde av Samfunnsviternes leder, Merete Nilsson

Samfunnsviterne stiller seg bak Stolthetsparaden

Stolthetsparaden skal synliggjøre funksjonshemmede som stolte, sterke og synlige. Den politiske markeringen gjennomføres digitalt på Facebook.

Les mer

Merete Nilsson

- Tiltak i kompetansemeldingen treffer ikke akademikergrupper

Samfunnsviterne har levert et innspill til kompetansereformen som skal på høring i Utdanning og forskningskomiteen på Stortinget 12. mai.

Les mer

Bilde av Samfunnsviternes leder, Merete Nilsson

- Gratulerer med dagen!

En hilsen fra Samfunnsviternes leder, Merete Nilsson.

Les mer

Samfunnsviternes digitale kurs våren 2020

I henhold til rådene fra helsemyndighetene, å redusere spredning av koronaviruset, har Samfunnsviterne avlyst alle planlagt fysiske kurs denne våren. I løpet av mai og juni tilbyr vi imidlertid ca 20 digitale kurs både for tillitsvalgte og medlemmer.

Les mer

Regjeringen følger ikke opp løftet om krisepakke til studentene

Samfunnsviternes studentutvalgsleder Njål Gustavsen er skuffet over regjeringens manglende vilje til å følge opp løftene om en krisepakke for studentene.

Les mer

Merete Nilsson

8. mai 2020 – fred og krisetid

En hilsen fra Samfunnsviternes leder, Merete Nilsson.

Les mer

En gjeng med personer som holder armene mot hverandre og utrykker fellesskap

Fellesskap i pandemiens tid

Innlegget er skrevet av hovedtillitsvalgt i NAV, Siv Sangolt, og ble først publisert i Dagsavisen.

Les mer

Fant du det du lette etter?