Som følge av koronaviruset får medlemmer som er permitterte, arbeidsledige og selvstendig næringsdrivende fritak for å betale kontingent i Samfunnsviterne.

Fritak for kontingent gjelder f.o.m. mars 2020, og ordningen gjelder ut juli.

Ta kontakt med oss på post@samfunnsviterne.no dersom det er endringer i ditt arbeidsforhold som gir deg fritak for kontingent.

Samfunnsviterne har samtidig opprettet en egen samleside med råd og informasjon til medlemmer vedrørende koronasituasjonen, som du finner her.